7:59 am
21 Май 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Финансови, икономически и счетоводни новини

Промените в Кодекса на труда (КТ)

Граждански договор – осигуряване

Електронна система ще следи фирмите вносителки

Софтуер на ИТ ще следи за своевременното изплащането на заплатите

Съвети при избор на счетоводен софтуер – част II

Как да изберем подходящ потребителски кредит

Промените в ЗДДФЛ за 2012 г.

Индексация на пенсиите с размера на инфлацията от 2013 г.

Съвети при избор на счетоводен софтуер – част I

Задължение за подаване на Декларация по ЗЗБУТ

Възстановяване на здравноосигурителни права от НАП

Връщат старата схема за болничните от 2013 г.

Осигуровки за командировъчните над двукратния размер

Промени в ППЗДДС за 2012 г.

Личен труд на съдружниците - облагане и отчитане

Онлайн залаганията се регламентират със закон

Нови програми ще повишават квалификацията на безработните

Справки в НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Конфликти между счетоводители, ръководители и одитори

Промени в Закона за бюджета на ДОО и КСО за 2012 г.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Cтраница: 4