5:24 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Финансови, икономически и счетоводни новини

Осигурителен календар за първото тримесечие на 2010 г.

Указание от НАП относно възстановяване на ДДС и дължимост на лихви

Данъчни облекчения върху даренията – обхват и видове

Указание от НАП относно прилагането на осигурителното законодателство

Внедрява се единна електронна система между КАТ и застрахователите

Нова антикризисна мярка - кредити за покриване на осигуровки

Указание от НАП относно Закона за здравното осигуряване и ЗБНЗОК за 2010

НЗОК слага лимит на безплатните лекарства

Правителството отпуска 65 млн. лева по програми за заетост

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ за 2010 г.

Промените в ЗДДФЛ за 2010 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за 2010 г.

Общините ще могат да запорират банкови сметки на длъжници

Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити

НАП публикува новите формуляри за годишни отчети

Данъчен календар за първото тримесечие на 2010 г.

Указание от НАП относно Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.

МРРБ изплаща напълно задълженията си до март 2010 г.

Банковата система приключва 2009 г. със 700 млн. лв. печалба

Фирмите ще обявяват електронната си поща в НАП

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Cтраница: 17