5:25 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив

счетоводни услуги за пловдив

Условия за ползване


Условия за ползване и авторско правоТози уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на счетоводна къща Микрофинанс ООД.

 

Моля, прочетете внимателно условията за ползване. Използвайки настоящия сайт Вие автоматично се съгласявате с долупосочените условия!

 

 

 

1. Авторско право.

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб-сайт са предмет на авторско право и се ползват със закрилата на "Закона за авторското право и сродните му права", като изключителната възможност за използването им принадлежи на счетоводна къща Микрофинанс ООД, с всички запазени права и законови последици. Потребителите могат да копират или отпечатват отделни страници и/или части, изображения, лога, графики и др. от уеб-сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци и се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на Микрофинанс ООД, като се поставя реален линк.

 

Потребителите нямат право да възпроизвеждат, публикуват (по електронен или друг начин), продават, модифицират или лицензират някаква част или цялото съдържание на уеб-сайта и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел без предварително изрично писмено разрешение на Микрофинанс ООД, освен като информация за популяризиране услугите на Микрофинанс ООД. Уеб-сайтът може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други юридически или физически лица и също са защитени от законите за авторските права и търговските марки.

 

Съдържанието на сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

 

 Името на собственика на авторското право е изрично упоменато;

 

 Съдържанието се използва само за информативни, непублични и некомерсиални цели;

 

 Съдържанието на сайта /текста, документите, графиките и изображенията/ не може да се модифицира по никакъв начин, да се използва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация;

 

 Цитиране на източника на информацията, а именно уеб-сайта на Микрофинанс ООД, чрез поставяне на реален линк.

 

НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА НАРУШИ АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ И ДА ДОВЕДЕ ДО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

 

2. Съдържание и точност на информацията.

Микрофинанс ООД поддържа настоящия уеб-сайт, за да улесни публичния достъп до информация за своите дейности. Въпреки, че ние си поставяме за цел тази информация да бъде актуална, изчерпателна, точна и адекватна, Микрофинанс ООД не поема отговорност за нейното съдържание. Ползването на данните и информацията е по инициатива, воля и за сметка на ползвателя. Потребителят сам е отговорен за интерпретацията на точността, полезността и пълнотата на информацията, съдържаща се в уеб-сайта.

 

3. Изображения.

Всички изображения, съдържащи се в сайта, са собственост на Микрофинанс ООД или се използват от Микрофинанс ООД със съгласието на притежателя на авторското право. Използването на изображения (или части от тях) без изричното писмено съгласие на Микрофинанс ООД или на притежателя на авторските права се забранява. Неразрешеното използване представлява нарушение на законите и може да доведе до наказателна отговорност.

 

4. Интелектуална собственост.

Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

 

5. Връзки със сайтове на трети страни.

Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна. Микрофинанс ООД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

 

6. Ограничаване на отговорността.

Микрофинанс ООД не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат на използването на настоящия уеб-сайт или на свързани с него външни уеб-сайтове. Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, които са причинени от технически грешки. Микрофинанс ООД обаче не може да гарантира, че услугите и няма да бъдат прекъсвани или засягани по друг начин от такива проблеми.

 

7. Промени и обновявания.

Цялата информация на сайта за удобство може да бъде променяна без предизвестие. Микрофинанс ООД може по всяко време да прави промени и обновявания на съдържанието на сайта, както и на настоящите Условия.

 

8. Защита на личните данни.

Информацията на този уеб-сайт е защитена от система за защита на личните данни и поверителност на електронната поща. Вашите лични данни се събират единствено до степента, необходима за изпращане на отговор. Политиката за защита на физическите лица при обработката на личните данни от институциите и органите на ЕО се основава на Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. Микрофинанс ООД обработва личните данни в съответствие с този регламент.