Микрофинанс - счетоводни новини https://www.microfinance-bg.com/news.php Счетоводство на IT компании – особености https://www.microfinance-bg.com/новини-Счетоводство-IT-фирма-396.html 2024-01-29 08:19:12 Какви задължения имаме, ако фирмата ни няма дейност https://www.microfinance-bg.com/новини-задължения-липса-на-дейност-385.html 2024-01-28 10:02:39 Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър https://www.microfinance-bg.com/новини-Процедура-по-публикуване-на-ГФО-в-Търговския-регистър-350.html 2024-01-27 13:18:22 Няколко причини да Ви проверят от НАП https://www.microfinance-bg.com/новини-проверки-НАП-388.html 2023-04-12 16:23:38 Кога не е изгодна регистрацията по ЗДДС https://www.microfinance-bg.com/новини-регистрация-по-ЗДДС-383.html 2023-02-15 09:23:13 Регистрация по ЗДДС – предимства и недостатъци https://www.microfinance-bg.com/новини-Регистрация-по-ЗДДС-–-предимства-и-недостатъци-361.html 2023-01-25 14:38:08 Предимствата и недостатъците на ЕООД/ООД и ЕТ. https://www.microfinance-bg.com/новини-Предимствата-и-недостатъците-на-ЕООД-ООД-и-ЕТ--294.html 2022-08-01 13:48:00 Какво може да се обърка при регистрация на фирма https://www.microfinance-bg.com/новини-грешки-регистрация-на-фирма-394.html 2022-07-30 10:25:25 Прекратяване и заличаване на ООД / ЕООД https://www.microfinance-bg.com/новини-Прекратяване-и-заличаване-на-ООД---ЕООД-307.html 2022-05-22 08:00:51 Как най-безболезнено да сменим счетоводителя си https://www.microfinance-bg.com/новини-Как-най-безболезнено-да-сменим-счетоводителя-си-365.html 2021-12-13 14:59:06 Процедури: Издаване на трудова книжка https://www.microfinance-bg.com/новини-Процедури:-Издаване-на-трудова-книжка-232.html 2021-10-15 14:55:49 Видове счетоводни грешки https://www.microfinance-bg.com/новини-Видове-счетоводни-грешки-379.html 2021-09-01 15:36:15 Фактори, формиращи цената на счетоводната услуга https://www.microfinance-bg.com/новини-Фактори--формиращи-цената-на-счетоводната-услуга-316.html 2021-04-14 12:20:11 Данъчни облекчения и преференции по ЗКПО https://www.microfinance-bg.com/новини-Данъчни-облекчения-и-преференции-по-ЗКПО-355.html 2020-08-30 08:48:18 Съвети при избор на счетоводен софтуер – част I https://www.microfinance-bg.com/новини-Съвети-при-избор-на-счетоводен-софтуер-–-част-I-348.html 2020-04-25 08:29:38 Глоби и имуществени санкции по ЗДДС https://www.microfinance-bg.com/новини-Глоби-и-имуществени-санкции-по-ЗДДС-347.html 2020-04-04 08:26:38 Какво трябва да знаем, преди да регистрираме фирма https://www.microfinance-bg.com/новини-Какво-трябва-да-знаем--преди-да-регистрираме-фирма-356.html 2020-01-10 17:36:37 Защо ЕООД е най-разпространената правна форма https://www.microfinance-bg.com/новини-ЕООД-предимства-380.html 2020-01-05 08:55:38 Как да се възползваме от правото на отпуск по бащинство https://www.microfinance-bg.com/новини-Как-да-се-възползваме-от-правото-на-отпуск-по-бащинство-319.html 2019-10-09 16:17:57 За рисковете от липсата на счетоводно обслужване https://www.microfinance-bg.com/новини-наемане-на-счетоводител-395.html 2019-05-14 13:19:32