6:11 am
16 Август 2018
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводна къща Микрофинанс

За нас


Счетоводни къщи ПловдивСчетоводна къща МИКРОФИНАНС е специализирано счетоводно предприятие, имащо открити амбиции за утвърждаване като еталон за лоялност и професионализъм в бранша.

 

Компанията е създадена е през 2009 г. в гр. Пловдив и от самото начало залага на млад и амбициозен екип от счетоводители и юристи, стремящи се да предложат един съвременен подход в счетоводното обслужване на малки и средни фирми от различни браншове.

 

Допълнителен мотив при създаването на компанията ни беше загрижеността за малкия и среден бизнес в България. Целта ни е да дадем своя принос в повишаването на конкурентоспособността на този бизнес и той да стане на европейско ниво, където му е мястото. Стараем се да предлагаме широка гама услуги в областите на оперативното и управленско счетоводство, администрирането на персонала, данъците, търговското и облигационно право.

 

Традиционно счетоводните къщи работят регионално, като обслужват счетоводно клиенти от градовете, в които поддържат офиси. Ние се опитваме да бъдем иноватори и да стигнем по-далеч. Въпреки, че сме позиционирани основно в гр. Пловдив, посредством изградената ни система за онлайн счетоводно обслужване, работим дистанционно с фирми от цялата страна. Освен традиционната услуга на място, при желание на клиента извършваме дистанционно регистрации на фирми в Търговския регистър.


Основните ни приоритети са:

 

 Постигането на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, градени при спазването на етични и морални норми;

 

 Постоянно повишаване качеството на счетоводните услуги и организацията на счетоводната отчетност;;

 

 Да предложим обективни и разумни цени за счетоводно обслужване;

 

 Да бъдем гъвкави и да взимаме точните решения в критични моменти;

 

 Да осигурим сигурност и спокойствие на клиентите си, за да могат уверено да насочат усилията си върху развитието на бизнеса;

 

 Да предоставяме своевременна счетоводна и финансова информация, която да помага ръководството да взема правилните управленски решения;

 

 Да защитаваме интересите и да пестим времето на клиента.


Колкото и клиширано да звучи, екипа ни вярва, че единственият път към утвърждаване на пазара на счетоводни услуги, на фона на жестоката конкуренция в счетоводния бранш, е постоянно усъвършенстване на организацията на работа, коректност, креативност и следване на принципа за експертното знание. Пътят е непрестанни обучения и квалификации на екипа, полагане на усилие за високата му мотивация, създаване на отлична комуникация с клиентите, внедряване на висококачествен счетоводен софтуер и предоставяне на разумни и обективно обосновани цени за счетоводно обслужване.

 

Последователността във всичко това даде резултат и помогна на компанията да изгради репутация на лоялен и надежден партньор в сферата на счетоводното обслужване. Така счетоводна къща Микрофинанс успя да спечели уважението както на клиентите си, така и на колегите в счетоводния бранш.

 

Без значение дали бизнесът Ви е нов или е отдавна утвърден, независимо от капацитета, опита и правния Ви статут /ЕТ, ООД, ЕООД, АД, свободна професия и т.н./, ако ни се доверите, ние ще подходим отговорно и с нужното внимание, търпение и професионализъм.

 

Ние никога няма да Ви оставим без отговор - ако го нямаме, знаем къде да го намерим. Знаем какво да направим и го правим по начин, който Ви спестява грижи, разходи и неудобства.

 

Работим в тясно сътрудничество с доказани юристи и одитори за по-пълното счетоводно и правно обслужване.

 

Счетоводна къща МИКРОФИНАНС е регистрирана като администратор на лични данни. Това дава допълнителни гаранции, че всички лични данни и друга конфиденциална информация, която ще ни бъде предоставена от клиента във връзка със счетоводното обслужване, регистрацията на фирма или по-друг повод, няма да бъде споделяна с трети лица.

 

За да не губят време клиентите ни, ние предлагаме напълно безплатно възможността за посещение на място. При този вариант вземаме документите от Ваш офис или друг обект и Ви носим отчети и счетоводна информация според нуждите Ви. Услугата важи за всички клиенти от Пловдив и Асеновград.