4:55 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Финансови, икономически и счетоводни новини

Просрочените задължения влизат в електронен публичен регистър

Указание относно прилагането на ЗДДФЛ /деклариране на парични заеми/

ИНТРАСТАТ – характеристики на системата

Повече от 4800 физически лица ще бъдат регистрирани по ДДС от НАП

Плащането на държавни такси по банков път противоречи на закона

Пенсионната възраст и стаж остават непроменени до 2012 г.

Имаме пълен достъп до финансиране по всички оперативни програми

Неефективна онлайн система за подаване на годишни отчети

900 евро на хектар за еко ориентирани фермери

Синдикатите предвиждат 15% безработица до края 2010 г.

Банките дават сигнали за размразяване на кредититe

Европейската комисия възобнови финансирането по 2 оперативни програми

Правителството очаква 1 млрд. лева приходи от приватизация

Експерти предлагат данъците и осигуровките да се обвържат с пенсиите

САЩ ще издават 10 годишни визи за българи

Субсидии за бизнеса за 133 млн. евро по програма "Конкурентоспособност"

100 електронни административни услуги достъпни в е-портал

Вече е достъпно електронното подаване на данъчните декларации по ЗКПО

Подписана е Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Германия

MOODY'S повиши перспективата по рейтинга на България

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Cтраница: 16