5:42 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив

Счетоводна кантора Микрофинанс

Счетоводни услуги и консултации


Счетоводство ПловдивСчетоводна къща МикроФинанс Пловдив предлага специални цени за счетоводно обслужване на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица.

 

Дружеството предлага интегрирани решения в областта на управленското и финансово счетоводство, данъците и корпоративните финанси.

 

С цената на упорит труд, коректност, балансирани цени на счетоводните услуги и постоянен стремеж към усъвършенстване, Микрофинанс ООД доказа, че е надежден партньор и се нареди сред авторитетните счетоводни къщи в Пловдив.

 

Основен приоритет на компанията е затвърждаване на доброто име и поразклатеният имидж на счетоводния бранш, което може да стане само с цената на висок професионализъм, съчетан със спазване на морално-етичните норми в счетоводството. Водещия мотив, който не преставаме да следваме от създаването си, е усъвършенстване на организацията на счетоводното обслужване, което не трябва да се свежда само до поддържане на изрядна счетоводна документация, а да дава своевременна и точна информация на ръководството и да подпомага взимането на управленски решения.

 

С радост забелязваме, че усилията ни не са напразни. Клиентите ни оценяват подобаващо прецизността с която работим и ползите от счетоводните услуги, като остават наши дългосрочни партньори и приятели.

 

Дейността на счетоводна къща Микрофинанс е базирана в гр. Пловдив, като работим на място и с фирми от Асеновград и Търговище. Клиенти от останалата част на страната обслужваме дистанционно, като обмена на документи и информация става посредством системата за онлайн счетоводство или по друг удобен за клиента начин (качване в „облак“, сървър, по електронната поща, с куриер и т.н.).


Счетоводна къща МИКРОФИНАНС предлага:

 

 Счетоводни услуги - пълно счетоводно обслужване, администриране на персонала и ТРЗ (пейрол услуги), счетоводни консултации, годишно счетоводно приключване и др.

 

 Данъчно-правни услуги и консултации, вкл. данъчно планиране и оптимизиране.

 

 Регистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписвания - първоначална регистрация на фирма, промени на обстоятелствата, публикуване на ГФО и др.

 

 Административни услуги - съдействие при взимане на лицензи, разрешения, категоризация, регистрации и др., във връзка със стартирането на нов бизнес.

 

 Специализирани услуги. Счетоводство на IT компании.


Тежките удари на финансовата криза накараха бизнеса да осъзнае важността на счетоводното и данъчно управление и планиране. Пренебрегвано преди, сега това се оказва от особена важност за оцеляване и развитие. Все повече компании започват да търсят услугите на специализирани счетоводни и консултантски предприятия /счетоводни къщи, юридически кантори, финансови консултанти и одиторски къщи/. С това те оптимизират финансовия си резултат, чрез намаляване на разходите за поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, за наемане на специализиран счетоводен персонал и за закупуването на скъпо струващ счетоводен софтуер.

 

Извода е, че изнасянето на разходоемки и непривични дейности извън основния бизнес (аутсорсинг) ще Ви помогне значително да намалите разходите си и да освободите средства и време за развиване на основната си дейност.

 

Използвайки опита и професионализма на външни счетоводни специалисти, Вие максимално ще се възползвате от възможностите на законовата рамка и ще спестите време и усилия за разгадаване на специфични счетоводни казуси и проблеми. Във всеки един момент ще имате достъп до смелена в разбираем вид специализирана информация за важни финансови и счетоводни показатели. А това автоматично Ви осигурява конкурентни предимства, защото информацията и времето са ресурсите на бъдещето. Те са от стратегическо значение за всеки бизнес. Времето е единствения ресурс, който не се възобновява и е задължително да се използва оптимално.

 

Аутсорсинга е изключително подходящ за счетоводната професия и напълно приляга на спецификата на счетоводната дейност. Това е и една от причините за бурното му развитие през последните години, като доказателство за това е увеличения дял на счетоводните фирми, за сметка на наетите счетоводители.

 

Чувствайте се поканени да зададете всички въпроси, свързани със счетоводната отчетност, данъчно облагане, трудово-правни казуси или стартиране на нов бизнес.