9:33 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


проблеми счетоводни кантори

Трудности, с които се сблъскват счетоводните предприятия – част I

 

Счетоводният бизнес, подобно на всеки бранш в икономиката, има своите специфични проблеми и трудности. Характерна особеност в организацията на работа на всяко едно счетоводно предприятие обаче, е изключителната му чувствителност към законодателните промени и цялостната бюрократична картина в страната.

 

Ще се опитаме да илюстрираме накратко основните трудности, съпътстващи счетоводните предприятия:

 

1. Бюрократични трудности.

Въпреки проекта за Електронно правителство, целящ намаляване на административната тежест в страната, който няколко поредни правителства се опитват да реализират, все още в много държавни институции се работи тромаво, гражданите и бизнеса се сблъскват с неефективни и сложни процедури и ниско качество на обслужване. Счетоводната отчетност и работата на счетоводителите е тясно свързана с много различни институции и съответно ефективността на работа на счетоводните специалисти зависи от производителността и организацията на работа на съответните институции. Затова счетоводния бранш е силно заинтересован от всеобхватното внедряването на електронни административни услуги и реализиране на оптимална стратегия за намаляване на административната тежест.

Примери за неефективни административни практики и процедури и влиянието им върху счетоводната отчетност, може да намерите в нашата статия по темата.

 

2. Трудности, породени от нормативната уредба.

Постоянните промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство, неясното формулиране на правните норми, противоречивостта им и липсата на синхронизация, допълнително опъват нервите на и без това работещите под голямо напрежение счетоводни специалисти. Всичко това позволява различните данъчни и счетоводни казуси да се тълкуват по всевъзможен начин. За един счетоводен проблем може да се срещнат напълно разнопосочни тълкувания, като във всички да се намери обоснована логика. Това се дължи както на лобисткото оставяне на „вратички” в законите, така и поради некадърността на законотворците.

Експерти на НАП тълкуват проблемите винаги в защита на фиска, т.е. становищата им клонят в посока пълненето на държавната хазна. И въпреки това, процедурата по получаването на обосновано писмено становище от тях е трудна и дълга. Съдебната практика е разнопосочна, делата се проточват с години, заради същите тези пропуски и липса на синхронизация.

 

3. Етични дилеми и проблеми.

Всеки счетоводен специалист, независимо дали е в трудовоправни (нает на трудов договор) или облигационни (счетоводна къща) отношения със своите клиенти, ежедневно се сблъсква с професионално-етични дилеми и казуси. Това се дължи на особеното място на счетоводителя във всяка стопанска единица – той едновременно трябва да защитава интереса на клиента (работодателя) си, да спазва счетоводните, данъчни и осигурителни нормативни актове, да защитава имиджа на професията, спазвайки етичният кодекс на професионалните счетоводители, да защитава собствените си права и интереси и не на последно място да пази общественият интерес. Последните години това става изключително трудно, защото кризата притисна много счетоводители, респ. счетоводни къщи до стената и те се принудиха да угодничат на своите клиенти (работодатели) да си „затварят очите” или откровено да съучастват в данъчни измами, съмнителни сделки или манипулации на имущественото и финансово състояние на дружествата, за чието счетоводно обслужване са отговорни.

 

( към продължението… )

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс