11:15 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


проблеми счетоводни къщи

Трудности, с които се сблъскват счетоводните предприятия – част II

 

В предишната статия Ви представихме част от трудностите, с които се сблъскват специализираните счетоводни предприятия при осъществяването на своята дейност. Ето и още няколко изпитания, с които ежедневно трябва да се справя счетоводният бизнес:

 

4. Недостатъчно гъвкавост на компаниите, предлагащи и поддържащи счетоводния софтуер.

Всяко съвременно счетоводно предприятие е длъжно да инвестира в максимално съвършен счетоводен софтуер. Изборът на подходяща счетоводна програма е изключително отговорен и деликатен момент и е определящ фактор за нивото на производителност на счетоводния труд, а от там и на конкурентоспособността на счетоводната къща. Качествата на самата счетоводна програма обаче не са достатъчни. Важно е да се проучи и доколко софтуерната компания е коректна и гъвкава. Счетоводният бранш е силно зависим от динамично променящото се законодателство, а счетоводната отчетност е обвързана със срокове и задължителни процедури, които не търпят отлагане. Всяка промяна в някой данъчен или счетоводен нормативен акт трябва при нужда веднага да се отрази в счетоводния софтуер. Много често софтуерните компании не успяват да реагират навреме, което предизвиква проблеми за счетоводителите, понижава качеството на счетоводните услуги и носи рискове от глоби и санкции.

 

5. Кадрови проблеми.

Те са породени както от ниското ниво на образованието, в частност на счетоводните специалности, така и от ниската мотивация на младите хора, голяма част от които емигрират. Проблеми с намирането на качествен счетоводен специалист почти липсват в големите градове в които има икономически университет, където счетоводните специалности всяка година осигуряват голямо количество млади и амбициозни кандидати. За сравнение в градове като Пловдив и Бургас този проблем съществува, а в малките населени места се усеща осезаемо, което се отразява върху качеството на счетоводното обслужване.

 

6. Липсата на регулация на счетоводната професия.

На практика в България счетоводната професия е в безтегловност, т.е. налице е почти нулев контрол върху квалификацията и качеството на работа на хората и предприятията, които я практикуват. Въпреки, че в страната има няколко счетоводни организации, никоя от тях няма ефективни регулаторни функции. Например Института на дипломираните експерт-счетоводители формално се опитва да оказва някакъв контрол, който обаче е най-вече върху представителите на одиторската професия.

Реалността е такава, че на практика никой не се интересува от легитимността на съставителите на финансови отчети, от статута на счетоводните предприятия, от компрометираната независимост и обективност на счетоводителите. Необяснимо е безразличието и на държавата към проблема, предвид факта, че счетоводството предоставя най-важната информация в държавата, която е база за формирането на икономическата стратегия на всяко правителство.

В момента лисата на контрол се отразява върху престижа на счетоводната професия, като създава благоприятна среда за работа на лица без съответната счетоводна квалификация, образование и правоспособност. А от това няма полза нито бизнеса, нито държавата, нито обикновените потребители.

 

7. Проблеми, породени от финансовата криза.

Финансовата криза създаде общовалидни проблеми за бизнеса, независимо от големината му и сферата на дейност. Счетоводните предприятия не правят изключение. Масовите фалити на фирми, свиването на разходите и потреблението, отлива на чуждестранни инвеститори и т.н. неминуемо се отрази върху приходите на счетоводните къщи.

Освен това кризата накара много собственици да търсят всякакви начини за съкращаване на разходите, които в чести случаи са свързани със заобикаляне и нарушаване на данъчното, осигурително, трудово и счетоводно законодателство. Така натиска върху счетоводителите и счетоводните къщи, които трябва да станат безгласни свидетели или откровени съучастници в това, се засилва.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс