9:02 am
22 Февруари 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Счетоводена програма

Съвети при избор на счетоводен софтуер – част I

 

Конкуренцията в съвременния бизнес далеч не се свежда само до произвеждане на качествен продукт и добра маркетингова стратегия. За да оцелее и да се развива, всяко едно предприятие трябва да повиши производителността на труда, да изгради една перфектна организация на работа и отчетност, която да помогна за по-добро планиране, намаляване на разходите и взимане на правилни управленски решения.

 

Важно място във всичко това има организиране на добра счетоводна отчетност. Безспорно правилното и бързо счетоводно отразяване на процесите във фирмата би дало адекватна и своевременна информация на ръководството за силните и слаби страни на предприятието. В съвременните условия това не би било възможно, без използването на добър счетоводен софтуер.

 

Ето защо изборът на счетоводна програма е една от най-важните стъпки пред ръководителите и главните счетоводители. За счетоводните кантори и специализираните счетоводни предприятия този въпрос е от изключителна важност, защото това е основният инструмент за извършване на дейността им. Използването на по-съвършен счетоводен софтуер би било сериозно конкурентно предимство пред другите играчи на пазара на счетоводни услуги.

 

Ето защо Ви предлагаме няколко съвета при избора на подходящ счетоводен софтуер.

 

Условно сме разделили етапите на избор на две части:

1. Избор на софтуерна компания – отсяване на тези дружества, които предлагат приемливи за нас търговски условия.

2. Избор на подходяща за нуждите на фирмата счетоводна програма.

 

Избор на софтуерна компания.

Счетоводния софтуер предполага дългосрочно използване и обвързване със софтуерната компания, която го предлага. Затова е важно да изберем коректен партньор в лицето на софтуерната фирма дистрибутор. Важно е внимателно да се запознаем с условията, свързани с използването на продукта:

- Да проучим дали компанията се ползва с добро име и колко време е на пазара. Важно е да сме сигурни и че софтуерната компания е стабилна и няма да изчезне, с което счетоводната програма, която сме закупили, ще стане неизползваема в един момент, поради липса на актуализации и техническа поддръжка;

- Да искаме ясна формулировка на цената на счетоводния продукт, както и всички ценообразуващи фактури, които я формират;

- Да изискаме проектодоговор, който да проучим внимателно за неизгодни условия или скрити капани;

- Да проверим гаранционния срок;

- Предлага ли се обучение за работа със счетоводната програма.

- Има ли задължителен абонамент за поддръжка;

- Да се убедим може ли без проблем да се консултираме с техническите лица при евентуални проблеми в бъдеще. И колко ще ни струват тези консултации.

- Да искаме гаранции за своевременни актуализации на счетоводния продукт при важни законови промени;

- Да изискваме ясна регламентация на условията, при възникването на които се прави платена актуализация.

- Да проучим цените и параметрите на други модули към пограмата (модул ТРЗ, склад и т.н.), които може да ни се наложи да закупим в бъдеще;

 

Вижте в следващата ни статия няколко полезни съвета при избора на подходящ счетоводен софтуер, като технически характеристики и функционалност.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” ООД