8:03 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводен софтуер

Предимства на уеб базирания счетоводен софтуер

 

В последните години интензивното навлизане на интернет технологиите, изкарват на преден план предимствата на уеб базирания софтуер. При едно такова софтуерно решение софтуерът не се купува, а се взима под наем. Той се използва през интернет с помощта на уеб браузър, като не е необходима каквато и да е настолна инсталация. Така се преодоляват част от ограниченията за използване на софтуера, като той може да бъде достъпен от смартфон, таблет, компютър, свързани с интернет, от всяка точка на света.

 

Счетоводният софтуер, особено в България, все още изостава от тези тенденции, като повечето потребители на счетоводни услуги предпочитат традиционният „десктоп” вариант. Но предвид неоспоримите предимства които има, в близко бъдеще уеб базираният счетоводен софтуер ще става все по-предпочитан, особено за фирми, които решават да изнесат счетоводството извън предприятието, възлагайки счетоводната отчетност на специализираните счетоводни предприятия (т.нар. счетоводни къщи, счетоводни кантори).

 

Уеб базираният вариант идеално пасва и за разработване на онлайн системи за счетоводно обслужване, при който управители и собственици могат по всяко време да влизат в счетоводната система и да получават актуална счетоводна информация, а обмяната на документи и комуникацията да става по електронен път.

 

Накратко ще акцентираме върху основните предимства, които има уеб базираният счетоводен софтуер пред традиционният:

 

1. По-голяма сигурност

За разлика от стандартният счетоводен софтуер, при който информацията се записва на компютър, USB носители или други външни устройства, уеб базираният счетоводен софтуер се поддържа на професионално защитени и надеждни сървъри, които се намират в специални информационни центрове. Там се качват и съхраняват базите данни със счетоводна информация. Няма нужда постоянно да се правят резервни копия на счетоводните данни от програмата, тъй като архивирането на информацията е автоматично. Обикновено тя се архивира едновременно на няколко независими добре защитени устройства с памет. Така няма опасност от безвъзвратно изгубване на счетоводна информация, заради кражба или повреда на компютъра, срив в софтуера и т.н.

 

2. Може да се ползва от всяка точка на света

Този вид софтуер се поддържа на уеб сървър и всеки може да влезне и да ползва системата в реално време, както и да получи актуална счетоводна информация от всяка точка на света, стига да има необходимите административни данни за достъп до системата и да има връзка с интернет. Така отпадат ограниченията на работното време и работното място, като счетоводната работа може да се върши по всяко време и навсякъде.

 

3. По-ниски разходи

Предвид факта, че уеб базираният счетоводен софтуер е нает и се използва през интернет, не се налага да се правят първоначални разходи за закупуването на лицензи, мощни компютри, сървъри, както и за инсталацията му. Няма да се налага да се плаща и за актуализациите на счетоводната програма, техническа поддръжка и т.н. Месечната такса е единственият финансов ангажимент към доставчика на счетоводния софтуер.

 

4. Намалява цените за счетоводно обслужване

Уеб базираният счетоводен софтуер позволява да се организира цялостна система за онлайн счетоводно обслужване. Така се оптимизира организацията на работа и комуникацията със счетоводната къща, спестява се голяма част от работата по издаването, обработката, обмяната и съхранението на счетоводните документи. А всичко това безспорно води до по-ниски цени за счетоводни услуги.

 

5. По-ниски ограничения за използване

При уеб базираните счетоводни програми липсват ограниченията по отношение на хардуерните характеристики или операционната система на компютъра, от който се ползват. Единственото изискване е активна интернет връзка и инсталиран браузър.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс.