Микрофинанс ООД Пловдив

ДДС регистрация Пловдив

Административни услуги


финансови отчетиРастящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

 

 

 

Обхват на административните услуги на Микрофинанс ООД:

Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;

Наблюдение и контрол на паричните потоци;

Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;

Електронно банкиране;

Подготовка на документи за лизинг или кредит - изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;

Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;

Лицензиране на Вашия бизнес - помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения - категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;

Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;

Изготвяне на Декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ.