16:36 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


VIES-декларация

VIES-декларациите вече се подават само по електронен път

 

От началото на 2011 година всички дружества, които регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и са задължени да подават VIES-декларации, трябва да изпращат документите си в Националната агенция за приходите само по електронен път.

 

По този начин, всички фирми, извършили вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка през месец декември 2010 година, са задължени до 14 януари 2011 г. да подадат по електронен път следните документи: VIES-декларацията за тези доставки; Дневниците за покупки и продажби и Справката-декларацията по ЗДДС.

 

За да се използват електронните услуги на НАП е необходимо наличието на универсален електронен подпис. Инвестицията за него не е голяма, а удобството което фирмите могат да си осигурят е безценно, тъй като с негова помощ могат да спестят време, нерви а и средства, тъй като електронните услуги на институциите са с по-ниска такса. Ако представителите на фирмата нямат електронен подпис, то те могат да упълномощят друго дружество, което притежава електронен сертификат (например счетоводна кантора), да подава по електронен път декларации от тяхно име.

 

Статистиката на НАП сочи, че всяка година по електронен път се подават над 1,5 милиона декларации по ДДС, а спестените средства на фирмите, са около 1 млн. лева.