16:20 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Понижаване на рейтинга

Fitch предупреждава, че може да понижи рейтинга на България

 

Въпреки, че България е сред отличниците по фискална дисциплина и е с най-малък бюджетен дефицит от държавите членки на ЕС, от агенция Fitch предупредиха, че страната е застрашена от понижаване на рейтинга. Като основна предпоставка за това се посочва, че външния дълг е по-голям от общата продукция, което заплашва финансовата стабилност.

 

Според експерти от агенцията, финансовата ситуация в страната е стабилна, но рискът идва от сериозната задлъжнялост на частния сектор, което поставя икономиката в уязвима финансова позиция.

 

Оценката на рейтинговата агенция за дълга в чуждестранна валута на България за момента е BBB-, което е най-ниският инвестиционен рейтинг. Тази негативна оценка се поддържа от месец април 2009 година насам. Брутният външен дълг на България възлиза на 37.6 млрд. евро към края на 2009 г., което е 111% от БВП към края на 2009 г., като по думите на експерти от агенцията страната ни може да бъде подложена на натиск заради дефицита по текущата сметка и намерението да се присъедини към еврозоната.

 

Текущата сметка, която беше в излишък през третото тримесечие на 2009 година, през декември вече е в дефицит от 327 млн. евро. По данни на НСИ дефицитът за 2009 година е 8,6 на сто от БВП. Очакванията на правителството са за 0.3% ръст през 2010 година, но експерти се опасяват, че икономиката ще се свие, което ще понижи и дадената по- рано оценка от Fitch. Отбелязва се, че за население от 7.7 милиона души в България оперират 30 банки, 85 % от които са чужда собственост, като страната ни е със относително голяма банкова система по отношение на нивата на доходи и големия външен дълг.

 

Заемите на банките надвишават депозитите с около една трета и на тях им се налага постоянно да взимат пари от банките-майки, за да са способни да продължат кредитирането. Но западните банки в момента отписват активи и намаляват обема на балансите си, като по този начин намаляват свободните средства за да финансират чуждестранните си поделения. Това може да доведе до натиск върху платежния баланс, ръста на икономиката и валутния борд, която ще окаже влияние и върху публичните финанси, допълват експерти.