11:31 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


кредитен рейтинг на България

Fitch потвърди рейтинга, но понижи прогнозата си за България

 

Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния рейтинг на страната ни ВВВ-, но понижи прогнозата си на негативна.

 

От рейтинговата агенцията посочиха като положителен факт слабата задлъжнялост на страната. Като отрицателен момент се посочват необходимите бюджетни усилия за намаляване на дефицита в нестабилния финансов контекст.

 

В бъдеще агенцията може да понижи рейтинга на България в случай на голямо изтичане на капитал, което генерира повишено външно финансиране.

 

Fitch потвърждава негативните перспективи за страната, като взима в предвид, че България преминава през макроикономически корекции на фона на несигурната световна финансова конюнктура, като от друга страна суверенният дълг на страната е на ниско равнище, човешките ресурси са на високо ниво и тя е член на Европейския съюз.

 

От агенцията предупредиха, че натискът за понижаване на рейтинга на България може да се засили, ако има материално влошаване в обществените финанси или при тежки последици в резултат на нови сътресения.

 

За оценка ВВВ брутния външен дълг трябва да 49% от брутния вътрешен продукт, а показателят на България в края на 2009 г. е 113% от БВП, т.е. отклонява се повече от 2 пъти. Затова от Fitch подчертават, че е нужно страната ни да привлече големи капиталови потоци и да се върне към икономически растеж, за да обслужва външните си задължения.

 

Очакванията на агенцията са БВП на страната ни да се свие с 0,5% през 2010 година.

 

Като силна страна на България се посочват държавните финанси. Общият държавен дълг е 15% от БВП в края на 2009 г., което е доста под средния за оценката ВВВ - 35%. Бюджетният излишък, натрупан през годините на икономически подем, е помогнал за намаляване на дълга и за натрупване на фискален резерв от 5,6 млрд. долара, което предоставя на страната добър буфер и финансова гъвкавост за справяне с икономическия спад.

 

Рейтингът на България е подкрепен от сравнително здравия бизнес климат и политическата стабилност, насърчавани от членството в ЕС.