11:49 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


фирми, Румъния, България

2500 румънски фирми прехвърлят бизнеса си в България

 

Наблюдава се тенденция огромен брой румънски компании да прехвърлят бизнеса си в България заради по-ниските данъци, стабилните условия и по-дружелюбната бизнес среда, които предлага страната ни.

 

Румъния беше принудена да повиши данъците си и да приложи по-строги регулации за бизнеса заради изискванията на Международния валутен фонд (МВФ) и Европейския съюз (ЕС) при отпускане на кредита от 2009 г. в размер на 20 млрд. евро.

 

Данък печалба в България е 10%, спрямо 16 на сто в Румъния. Румънското правителство повиши ДДС от 19% на 24%, което е с 4 процентни пункта над нивата в страната ни. Времето за учредяване на ново дружество в България два пъти по кратко от това в Румъния. Началния капитал за регистрация на ООД в България е 2 лева, докато в Румъния е 200 леи.

 

Несигурността в действията на румънското правителство, карат румънските бизнесмени да търсят среда за бизнеса с ясно очертана макрорамка, за да могат да планират разходите си, като в България виждат по-голяма устойчивост и автономност в действията на кабинета. След като се наложи да вземе кредит от МВФ, сега Румъния е принудена да се съобразява с променящите се условия по кредита и с изискванията на МВФ. В края на септември президентът Траян Басеску заяви, че за покриване на бюджетните дефицити ще е нужен нов кредит от международните институции, което също е лош сигнал за бизнеса в страната.

 

Именно тази несигурност и неопределеност карат румънските бизнесмени да прехвърлят бизнеса си в България. Засега няма точни данни, но според данни в пресата всеки ден две румънски компании се регистрират в Русе, като общият им брой досега е 2500. Преобладават компании от сферата на търговията на едро и дребно, строителството, транспорта и селското стопанство.

 

В общия случай регистрираните в България румънски фирми продължават операциите си в собствената си страна, но не искат да привличат върху себе си вниманието на властите в Букурещ. Но по изчисления на румънски финансови институции, ефектът от прехвърлянето на румънски бизнес в България е нисък, от порядъка на 0.1 – 0.3 на сто от БВП.

 

Глобалната икономическа криза нанесе тежки удари и на двете държави, но докато Румъния бе принудена да свие рязко разходите си и да вдигне данъците за да се опита да се измъкне от рецесията, България, благодарение на предходните бюджетни излишъци може да си позволи лукса да поддържа данъците ниски.

 

Всъщност данъците в България, както и в Румъния, са по ниски от средноевропейските. Ниска е и цената на работната сила, а социалните осигуровки, плащани от бизнеса, са с една трета под равнищата в останалите страни от ЕС. Въпреки това и двете държави не получават така нужните им инвестиции – лошата инфраструктура продължава да отблъсква бизнеса.