13:27 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


годишно приключване пловдив

"Стандард енд Пуърс" повиши кредитния рейтинг на България

 

Кредитният рейтинг на България е променен от "отрицателен" на "стабилен". Това обяви една от най-големите рейтингови агенции "Стандард енд Пуърс", като потвърди дългосрочния рейтинг „ВВВ” и краткосрочния „А-3”.

В становището на агенцията се посочва, че рейтингът на България отразява мнението на агенцията за благоразумната фискална политика на правителството, ниския брутен дълг, членството на страната в Европейския съюз и стабилните перспективи за растеж в средносрочен план. Но те поясниха, че тези предимства до известна степен се уравновесяват от големите външни дисбаланси и свързаните с това рискове в резултат на неблагоприятната икономическа среда, които се очаква да продължат и през 2010 г. Според експерти от агенцията страната ни продължава да е изправена пред значителен икономически риск породен от несигурната перспектива за външно търсене и голямото свиване на външния канал за търговски кредит, оказващо негативно въздействие върху вътрешното търсене.

В резултат на това дефицитът по текущата сметка, който през 2008 година достига 25.4 % от БВП в условията на прегряваща икономика, рязко се сви и се очаква за 2009 г. да е около 10 %. Очаква се и значителен спад на БВП през 2009 г. от около 6 % и още 2 % през 2010 година, последван от положителен растеж през 2011 година.

Началото на 2009 година бюджетния излишък много бързо се превърна в дефицит. Положението се задълбочи вследствие на парламентарните избори и свързаното с това увеличение на правителствените разходи.

Новото правителство обаче е взело решителни мерки чрез корективни бюджетни механизми, в резултат на което през 2009 година се очаква дефицит до 1% от БВП, който е и най-ниския в ЕС. Подобен дефицит се очаква и през 2010 година въз основа на плановете на правителството за значителни бюджетни корекции. От рейтинговата агенция смятат, че тези мерки показват волята на правителството за фискална дисциплина в подкрепа на валутния борд.

Отбелязва се, че ниският правителствен дълг, фискалната предпазливост и запазването на фискалния резерв осигуряват подходящи буфери срещу натиск в резултат на текущата икономическа корекция.

За успокоителен се приема и фактът, че банковата система изглежда добре капитализирана и западните банки, които имат почти 85 % пазарен дял в България, са изразили решителност да подкрепят своите български клонове.

Пред народните представители в парламента Симеон Дянков заяви, че оценката на рейтинговата агенция е "голям успех за нас, правителството, за вас като народни представители, за целия народ".