10:05 am
21 Май 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Нова фирма

Започване на малък бизнес – първи стъпки

 

Всяка една развита икономика, се крепи на малкия и среден бизнес. За жалост предприемаческия дух все още не може да открие благоприятна почва за развие в България. Специалисти с талант и опит в дадени сфери предпочитат да са наети служители и да „играят на сигурно“, примирявайки се с факта, че друг печели от техният талант, вместо да насочат усилията си в развитие на собствен бизнес.

 

Страховете на новите предприемачи са напълно основателни. Статистиката сочи, че всеки 7 от 10 фирми фалират в първите 5 години от започване на дейност. Оптимистичното е, че новите предприемачи, за разлика от фирмите си, са доста по-издръжливи и не се отказват да развиват бизнес след първия неуспешен опит. Обикновено 40% от тях регистрират нова фирма след фалита на старата и продължават да се занимават с бизнес, вече по-успешно.

 

Ето няколко стъпки, обезпечаващи успешното стартиране на нов бизнес:

 

1. Формулиране на ясна идея

 

Идейното планиране е първия етап за всеки бизнес. Предприемача трябва да знае какво точно ще предлага. Това може да е свързано с опита, който има до момента, с теоретичната му подготовка (образованието му) или в съвсем различно направление, за което смята, че има сили да се утвърди. Не е нужно идеята да е уникална, важно е самото осъществяване да е с по-съвършен подход от всичко, познато на пазара – по-добра дистрибуция, по-добра и разнообразна комуникация с клиентите, въвеждане на по-съвършени методи за разплащане, даване на гаранции за качество и поддръжка и т.н.

 

Трябва да се направи предварителен тест на идеята или продукта. Като начало, може да се сподели идеята с близки и приятели – дали те биха си купили продукта, който ще се предлага. Може да се направи анкета с приятелите в социалните мрежи. Следваща стъпка е да се направи базов образец на продукта, който да се тества в реална среда, за да се види дали има реален потребителски интерес. Онлайн представянето и онлайн продажбите дават доста добро поле за това.

 

2. Икономически и управленски познания

 

Колкото и голям специалист да е човек в дадена област, за да управлява бизнес е задължително да има добри икономически, управленски и маркетингови познания. Ако ги няма, трябва или да отдели време за придобиване на базови познания в тази посока, или да помисли за наемане на специалист с управленски качества, който да прави това вместо него.

 

3. Планиране

 

Планирането е един от най-деликатните моменти за всеки бизнес. Задължително трябва да се направи план за организацията на работа, маркетингов план (рекламиране и представяне на продукта, план за намиране на клиенти и т.н.), план за финансиране на дейността, стратегия за ценообразуване, планиране на доставките и др. Тук е момента да се направят консултации с различни специалисти – маркетингови, счетоводни, финансови и т.н.

 

Препоръчително е в самото начало предприемачът да финансира дейността си със собствени средства. Добре е първоначалната инвестиция да е предпазлива. Чак след като сме се убедили, че идеята има бъдеще и пазарът реагира добре, тогава можем да си позволим и допълнителни инвестиции. В този момент може да дойде и нуждата от външно финансиране, съответно съставяне на план за потенциалните източници за него.

 

Още на етап планиране трябва да се търсят начини, за достигане на по-голяма производителност на труда. Целта е да се създава продукт с по-малко ресурси на същото или по-добро качество от конкурентите.

 

4. Проучване на пазара

 

Трябва внимателно да се проучат потенциалните клиенти и техните очаквания. Трябва да се анализират и потенциалните конкуренти – организацията им на работа, ценообразуване, предимства и недостатъци на продуктите, които предлагат, технологии, с които работят и т.н.

 

5. Регистрация на фирма

 

Това е формалния старт на новия бизнес, въпреки че самото започване на дейност на фирмата може да стане на по-късен етап. Добре е да се избере лесно разпознаваемо име, което да дава асоциации и за основната дейност или идея на фирмата. Процедурата по регистрацията е сравнително лека и бърза – Агенция по вписванията се произнася до 3 работни дни след входиране на необходимите за регистрацията документи. Трябва да се помисли и какъв да е уставният капитал, който ще се впише при регистрацията (ако се регистрира капиталово дружество – ООД или ЕООД). Седалището и адреса на управление ще определят към коя Териториална дирекция на НАП ще се отчита фирмата – по отношение на данъци и осигуровки.

 

Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, СД) също е един от деликатните моменти – трябва внимателно да се претеглят всички предимства и недостатъци, като се вземат предвид бъдещите данъчни, осигурителни, счетоводни и др. особености. Затова още преди регистрацията на дружеството, трябва да се направи консултация с юрист и счетоводител.

 

6. Избор на качествен счетоводител

 

Това е изключително деликатен и същевременно важен момент за всеки предприемач. Счетоводната отчетност дава на собствениците важна информация за имущественото и финансово състояние на фирмата, на база на която той ще трябва да взима важни управленски решения. От друга страна счетоводителите са отговорни за отчетността на дружеството пред компетентните институции (НАП, НОИ, ИТ), по отношение на данъци, осигуровки, администриране на персонал и работна заплата и т.н. Счетоводните специалисти изготвят и годишните финансови отчети, които от своя страна дават информация на контрагенти, банки, държавните органи и всяко друго заинтересовано лице, за това какво е състоянието на дружеството. Затова бъдещите собственици и управители трябва да подходят много сериозно към избора на счетоводител или счетоводна кантора, в противен случай вредите или пропуснатите ползи могат да бъдат пагубни за фирмата.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс