4:56 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводни грешки

Причини за допускането на счетоводни грешки

 

Счетоводната грешка е свързана с неумишлено или непреднамерено действие на счетоводителя. Спецификата на счетоводното обслужване, големият диапазон от счетоводни услуги и дейности, отговорността и напрежението на работа на счетоводните специалисти, предполагат висок риск от допускане на грешки и пропуски.

 

Причините счетоводителите да грешат са няколко:

 

1. Недостатъчна счетоводна квалификация.

От една страна това е в резултат на незадоволителното ниво на счетоводното образование, чисто теоретичната му насоченост, липсата на стажове и практически обучения и т.н. От друга страна счетоводната квалификация трябва постоянно да се поддържа, усъвършенства и адаптира към динамично променящата се счетоводна и данъчна нормативна база, както и към новите тенденции и техники в счетоводната отчетност.

 

2. Прекомерна натовареност.

Това е често срещан проблем на родния бизнес – персонала да се натоварва до краен предел, без да се отчита опасността от влошаване на качеството му на работа. В счетоводната отчетност това се подсилва още повече от погрешната представа на управителите за обхвата на счетоводния труд. Много често на счетоводителя се възлагат непривични административни задачи, които нямат връзка със счетоводството и допълнително натоварват и разпокъсват работата му. Например освен чисто счетоводните си задължения, счетоводителя в една фирма може да бъде натоварен да изготвя договори, да се занимава с различни правни процедури в Агенция по вписванията, да извършва различни митнически процедури за внос и износ на стоки, да подготвя документи за кандидатстване за кредит или лизинг, да участва в процедури за взимане на различни лицензи, да разработва различни бизнес планове и отчети и т.н. Дори се стига и по-далеч, като на счетоводителя се възлагат чисто спомагателни офис задължения, за да се спести от офис сътрудник или секретар.

При счетоводните кантори нещата не стоят по-различно. За да е икономически изгодно да се наеме нов счетоводител, най-сигурно е изпреварващо да се намерят няколко нови клиента. Така много често счетоводните кантори натоварват наличният персонал на върха на възможностите му, докато дойде момента за назначаване на нов счетоводен специалист. Комерсиализирането на счетоводството и стремежа да се вземе клиент на всяка цена допълнително поставят счетоводителите в голямо напрежение и свръх натовареност.

 

3. Неподходящ счетоводен софтуер.

Счетоводния софтуер е основен инструмент за работа на всеки счетоводител, а за счетоводните къщи той е от съдбовно значение. Затова подбора на подходяща счетоводна програма е една от най-важните задачи, стоящи пред всеки счетоводител, мениджър или счетоводно предприятие. Добрия счетоводен софтуер значително намалява опасността от допускане на счетоводни грешки, стига счетоводния персонал да познава и използва оптимално възможностите му.

 

4. Неефективна организация на работа.

Високото ниво на организация на счетоводно обслужване би компенсирало някои други фактори, които подсилват риска от грешки. И обратното, колкото и квалифицирани счетоводни кадри и съвършен счетоводен софтуер да притежаваме, ако не се постигне оптимална организацията на работа, в която всеки си знае задълженията и отговорностите, рискът от хаос и грешки съществува.

 

5. Неадекватно законодателство.

Счетоводната и данъчна нормативна база в страната ни страда от липса на синхронизация, противоречивост и изостаналост по отношение на промените в параметрите на икономиката. Това е предпоставка ежедневно счетоводителите да се сблъскват с множество казуси, които не могат да се тълкуват еднозначно. Това размива мита, че счетоводството е точна наука, тъй като позволява творчество и множество различни варианти за тълкуване на един проблем. Като прибавим и факта, че законите се променят постоянно, на „парче” и без ясна стратегия, рискът счетоводителят да сгреши се увеличава значително.

 

6. Лоша комуникация с другите звена във фирмата.

Счетоводството черпи информация и сътрудничи с всички звена в предприятието. А адекватното счетоводно обслужване зависи от скоростта, с която счетоводителя получава информацията, нейната достоверност и яснота. Така например ако счетоводителя получи в последният момент първичен счетоводен документ, който трябва бързо да се осчетоводи в срок, това увеличава риска от грешки.

 

7. Тромави бюрократични процедури.

Въпреки стремежите на няколко правителства за въвеждане на електронните услуги в работата на всички институции, все още сме далеч от постиженията на повечето държави членки на ЕС в тази посока. Счетоводителите ежедневно се сблъскват с тромави и безполезно усложнени процедури, което е и предпоставка за допускане на счетоводни и процесуални грешки.

 

8. Невнимание и разсеяност.

Това явление се наблюдава най-вече преди и след отпуск, в края на работния ден или работната седмица, но при някои хора състоянието е перманентно. Добрия счетоводител трябва да подхожда отговорно и съсредоточено всеки един момент, предвид големите отговорности които носи счетоводната професия.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс