6:53 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводител

Деликатни моменти при смяната на счетоводител

 

Един от най-деликатните моменти за всеки стартиращ предприемач, е изборът на счетоводен специалист (счетоводител на трудов договор или счетоводна къща).

 

Всеки добър предприемач знае много добре, че счетоводната отчетност заема важна роля във всеки бизнес. От нея зависи доколко оптимално се използват възможностите на данъчното и осигурително законодателство. Тя дава информация за ефективността на използване на ресурсите и рентабилността на бизнеса като цяло. Счетоводната отчетност трябва да е организирана по начин, който да обхване изчерпателно всички изискуеми процедури и срокове, за да може да се спазят изискванията на счетоводното, данъчно, осигурително и трудово законодателство, като се минимизира риска от допускане на грешки и пропуски.

 

Безспорно счетоводния специалист е ключова фигура във всяко предприятие. Той е наясно с всички тайни на дружеството, с всички договори, клиенти, доставчици и източници на финансиране и т.н. Той е отговорен за организацията на счетоводната отчетност, от която ще постъпва важна информация под формата на справки, отчети и т.н., за мениджърите и собствениците, която ще им помогне да взимат правилни управленски решения. Освен това от счетоводният специалист зависи, доколко документацията на фирмата ще е изрядна пред съответните контролни органи и институции – НАП, НОИ, Инспекция по труда и т.н. Добрият счетоводител ще помогне на дружеството да съкрати разходите си, чрез оптимизиране на данъците и осигуровките или ползване на различни данъчни преференции.

 

Но дори и дълги години да работим с „правилния“ счетоводител, може да дойде момент, за неговата смяна. Тогава освен традиционно трудната задача за избор на нов счетоводител, трябва да се помисли как най-безболезнено да се прекъснат отношенията със стария, той успешно да си довърши и оформи текущите счетоводните документи и да се осъществи една плавна приемственост с този, който ще го замести. Когато се работи със счетоводна кантора, при добре оформени договори за счетоводно обслужване, обикновено смяната става по-лесно. Счетоводното предприятие има интерес да си спази задълженията по договора и да предаде изрядна счетоводна документация на своите колеги, защото в противен случай клиента лесно може да си търси правата по съдебен път. Освен това ако счетоводната кантора държи на авторитета си, не може да си позволи да не окаже пълно съдействие на клиента си, съответно и да улесни своите колеги-счетоводители, спазвайки етичния професионален кодекс.

 

Затова всеки управител или собственик, трябва да обърне внимание на договора за счетоводно обслужване, където трябва ясно и точно да са описани задълженията и отговорностите на счетоводителя, респ. счетоводната кантора, както и процедурата по прекратяването му. Трябва да се запази добрият тон и да се даде нужното време на счетоводителя, да приключи работата си и да подготви счетоводните документи във вид, който може да се предаде на заместника му.

 

Оказва се, че е трудно да се прецени, доколко счетоводното обслужване отговаря на изискванията на законодателството и условията на договора. Изводите, които клиента може най-лесно да си направи в тази посока са: доколко е добра комуникацията, обръща ли внимание счетоводителя на всички запитвания и консултации, дава ли често препоръки и съвети, спазва ли сроковете, случва ли се често да прави грешки. Но реалното качество на счетоводната отчетност може да се прецени само ако има сериозни проверки от институциите, както и при смяната на счетоводителя – от новите счетоводни специалисти.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс