8:22 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Счетоводители Пловдив, счетоводен отдел

еFaktura – модерна система за обмен на фактури

 

В период на рецесия бизнеса за да оцелее, започва да се учи на финансова дисциплина и да търси всякакви начини да оптимизира разходите си, счетоводната система и организационната си структура.

 

Крачка в тази посока е нова система за обмен на фактури - еFaktura. При заменяне на хартиената фактура с електронна и оптимизиране на свързаните с това процеси, една компания може да спести до 2% от годишния си оборот.

 

Лесно е да се изчисли от всеки мениджър колко време отнема ежедневно на счетоводители и служители да обработят хартиена фактура - да попълнят, да разпечатат, да сложат в плик, да адресират и изпратят до клиента. Голям е и броят на върнати фактури поради технически грешки. Освен това традиционните хартиени носители изискват значителен ресурс за поддържане на архив и много енергия и загуба на ценно време на счетоводния отдел, разкъсвайки и прахосвайки по този начин времето му за работа по по-важни счетоводни въпроси.

 

Затова в редица държави с напредване на технологиите и усъвършенстването на методите за оптимизация на ресурсите, вече е възприета практиката фактурирането да се извършва по електронен път. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството. Той напълно отговаря по значимост на съответния хартиен носител. С преминаването към електронни фактури и двете страни – получател и изпращач, печелят най-важното – време и средства.

 

Предимствата на електронните фактури са неоспорими. На първо място се гарантират своевременното получаване и минимизирането на техническите грешки. Водещ идентификатор е имейл адресът на получателя, където той вижда известие за изпратени до него фактури. Той може лесно да получи достъп до своите фактури, като последва уникалния линк, който създава негов профил при първата получена фактура.

 

В България фактурите в услугата еFaktura са защитени чрез механизмите на електронния подпис, като по този начин се гарантира автентичност и ненарушимост на съдържанието в документа. Програмата дава възможност в реално време за решаване на разногласия по фактурите, без да се налага контакт по телефона или ходене на място в офиса на издателя. Добавена стойност към всички тези предимства е осигуреният електронен архив както за получените документи, така и за свързаните с тях спорове. еFaktura е новаторско за България решение за представяне на електронни фактури, което отговаря изцяло на изискванията на законодателството в страната.

 

Системата осигурява възможност за заплащане чрез Интернет банкиране или БОРИКА, ако съответният издател ползва тази услуга. Предимство е и гарантираната обратна разписка за получените фактури. Издателят има лесен и удобен достъп до информацията за потока от фактури и техния статут, времето на получаване, получателите и т.н.

 

Електронната фактура е и екологично ориентирано решение, тъй като за изработката на традиционната за съхранение на информация хартия се изсичат хиляди декари гори всяка година. Новата технология гарантира изцяло безхартиен метод на документооборота. Преминаването към електронно фактуриране показва социалната ангажираност на компанията ползвател към опазването на околната среда.

 

Услугата стъпва официално на българския пазар през октомври 2007 година. Досега издателите в системата са вече над 100, получателите над 50 000, а оборотът от електронни фактури, минали през системата – над 1 000 000.