8:58 am
21 Май 2022
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


бизнес в Пловдив

Пловдив – добрият пример за бизнес планиране

 

Последните години Пловдив се утвърди като добрия пример за трайно развитие на бизнес средата. Градът сякаш намери правилната формула за оптимално развиване на предимствата, които има. А те са много – като започнем от отличния макроклимат, голямото си историческо наследство, доброто логистично позициониране, развитата си транспортна мрежа, разнообразието на пазара на труда, евтините ресурси и т.н.

 

Не случайно градът получи призът най-добър бизнес град в България за 2014 г. Факторите, които стоят зад възхода на Пловдив през последните години, могат да се обобщят в следните групи:

 

1. Икономически зони

 

Развитието на съществуващите и създаване на нови икономически зони е един от двигателите за подобряването на бизнес средата в града. Нещо повече – работи се по дългосрочна стратегия за обединение на икономическите и индустриални зони в т.нар. „Тракия икономическа зона“. Тя обединява всичките 6 индустриални зони в Пловдив, и е с обща площ 10 700 хил. кв. м., като 35% от нея вече е заета. В нея са инвестирани общо над 1 млрд. евро, като се очакват поне още толкова инвестиции в следващите 10 години. Целта е да се предложат отлични условия на потенциалните инвеститори: цялостна инфраструктура (електричество, газификация, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, удобни и разнообразни транспортни връзки), облекчени и ускорени административни процедури и т.н. Към момента в „Тракия икономическа зона“ се привлечени над 100 инвеститори - предимно от Европа, но се засилва интереса от азиатските страни и най-вече от Китай.

 

2. Туризъм и култура

 

Безспорно Пловдив има много богато историческо и културно наследство. Пловдив е смятан за един от най-древните градове в света и може да се похвали с разнообразни исторически паметници. Разчупения релеф, белязан с емблематичните за града тепета, множеството зелени площи, мекия климат, допълнително създават приятна за туристите атмосфера.

 

Трябва да се отбележи, че Пловдив, в лицето на своите управници, намери правилната формула за популяризиране и рекламиране на тези исторически и културни дадености. Резултатите са налице – Пловдив е посрещнал с 33% повече чуждестранни туристи през миналата година.

 

Признание за добре свършената работа в тази посока, е избирането на града за „Европейска столица на културата за 2019 г.“. Това форсира културната активност в града, с многобройните международни фестивали, събития и богатата културна програма, което осигурява допълнителен поток от български и чуждестранни туристи.

 

Всичко това дава отлични перспективи за развитие на туризма в Пловдив и за инвестиции в областта в туристическия бранш.

 

3. Кадрова обезпеченост

 

В Пловдив функционират седем университета, 2 колежа и над 80 училища и гимназии. Т.е. след София, в града има най-голям избор на млади кадри, като все още не се усеща „глад“ на висококвалифициран персонал, който се наблюдава в някои високотехнологични сектори в столицата.

 

Това е и една от причините Пловдив да се превръща в топ дестинация за ИТ и аутсорсинг бизнеса в България. Създадени са споделени центрове за работа, бизнес клъстери, организират се специализирани събития. Стратегията на общината в тази посока е подплатена със създаването на парк „Образование и високи технологии", който е една от шестте бизнес зони в града. Една от целите е реализиране на съвместни проекти с научни институти и университети и привличане на инвеститори във високотехнологичните сектори.

 

Въпреки че нивото на образованието, както в Пловдив, така и в цялата страна, се понижи значително в последните години, стратегията на Общината е да настрои учебните заведения адекватно на нуждите на бизнеса и да мотивира преподавателите да възприемат един по-практичен подход в обучението на възпитаниците си. Стартира проект „инкубатор за кадри“, който ще помага учениците и студентите в града да имат практически стажове в заводите на територията на „Тракия икономическа зона“. Местният „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" също работи активно за по-ефективно сътрудничество между бизнеса и учебните заведения.

 

4. По-ниски разходи

 

Пловдив е евтин град, в сравнение с другите по-големи градове в страната. По-ниските цени на наеми, недвижими имоти, услуги, както и все още ниските заплати и местните данъци, са фактор, който дава допълнителни инвестиционни предимства на града. Освен това в Пловдив и областта се наблюдава разнообразие в отрасловата структура, т.е. няма доминираща индустрия (подобно на морските градове например, които разчитат много на туризма). Така инвеститорите, независимо от сектора, могат да разчитат на суровини от местни производители, както и да разчитат на услугите на местни фирми, които в повечето случаи ще са на по-ниска цена. Световната икономическа криза даде урок на бизнеса, че оптимизацията на разходите не е за пренебрегване и дава значителни конкурентни предимства. Особено са новостартиращите фирми от дребния бизнес, по-ниските разходи са жизнено важни (наеми, счетоводни услуги, транспорт и т.н. – те са значително перо и минимизирането им ще повлияе положително на бизнеса).

 

По данни от Агенция по вписванията, броят регистрирани фирми в Пловдив е нараснал значително през последните 2 години. Този ръст е подкрепен и от многото чуждестранни лица, които са открили нови фирми в града, като например от съседна Гърция - банковата и икономическа криза в южната ни съседка, принуди много гръцки предприемачи да прехвърлят част или изцяло бизнеса си в България, а Пловдив се оказа особено предпочитан за тях. Всичко това се усеща пряко от адвокати и счетоводни кантори, които отчитат първи оживлението на бизнеса в Пловдив. Пазарът на недвижими имоти в града също бележи ръст, като се увеличава търсенето за закупуване или наемане на бизнес площи.

 

Автор: Счетоводна кантора Микрофинанс.