16:30 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


кредитен рейтинг, перспектива

Японската агенция JCRА потвърди кредитния рейтинг на България

 

Японската агенция за кредитен рейтинг (JCRА) потвърди кредитния рейтинг на страната ни за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута. Агенцията промени перспективата на рейтинга от отрицателна на стабилна.

 

Агенцията аргументира оценката си с разумната фискална политика на България, довела до значително намаляване на държавния дълг и натрупване на голям фискален резерв. Друга причина за добрата оценка е поддържането на стабилен валутен борд, разширения производствен капацитет в резултат на солидния приток на субсидии от ЕС и преки чуждестранни инвестиции.

 

Перспективата на рейтинга беше ревизирана от японската рейтингова агенция от отрицателна на стабилна. Според агенцията външната позиция на страната е подобрена чрез значително намаляване на дефицита по текущата сметка и умерено понижаване на краткосрочния външен дълг.

 

Правителството на малцинството, със съдействието на десните опозиционни партии, запази режима на валутен борд и насърчава фискалната консолидация, съдебните реформи и борбата с корупцията. Предвид силния растеж на износа е много вероятно икономиката да продължи да се възстановява и да отбележи ръст от над 2% през 2011 г. при подем на вътрешното търсене, посочва в анализа си рейтинговата агенция. Това благоприятно икономическо развитие може да помогне на правителството да намали фискалния дефицит до под 3 процента от БВП през 2011 година.