14:22 pm
02 Април 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


дипломи за знания, придобити извън училище

Ще дават дипломи за знания, придобити извън училище

 

Подготвя се модерна методика, с която гражданите ще получават дипломи за знания, придобити извън училище. Инициатор и водещ партньор по проекта е Сдружение „Международен институт по мениджмънт" и в него ще участват експерти от 5 държави.

 

Проекта цели създаване и тестване на иновативна методика, която ще позволи професионалните знания и умения, придобити с трудов опит и самостоятелно обучение, да бъдат признати като професионална квалификация.

 

От сдружението се аргументират инициативата с факта, че голяма част от имигрантите в България, Румъния и Турция, които имат опит в сферата на туризма и услугите, не могат да представят диплома за съответното образование и по този начин остават трайно безработни или се принуждават да работят в сивия сектор.

 

Проектът ще предостави възможност да получат професионално свидетелство, което ще ги направи по-конкурентоспособни и ще улесни социалната им адаптация. Всеки желаещ ще посещава определен брой учебни часове, в зависимост от опита и компетенциите си или директно ще се явява на изпит за признаване на професионалната си квалификация.