19:05 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


данък върху доходите

Част от данъка върху доходите ще отива в общините

 

Част от приходите от данъка върху доходите на физическите лица ще отива в бюджета на общините. Това е залегнало в плана за децентрализация, който трябва да бъде реализиран до края на 2013 година. Промяната ще бъде гласувана днес в съвета по децентрализация, като идеята е в общините по местоживеене и месторабота на гражданите да остават и част от плащаните от тях данъци върху доходите. До сега всичките пари от данък „доход”, който е заема значителен дял от всички налози, отиват централно в общия държавен бюджет.

 

Във финансовото министерство вече работи група, която обсъжда необходимите промени в законите. Сред мерките за финансова децентрализация е на общините да се дадат и правомощия сами да определят размера на местните данъци и такси, като данък сгради и такса смет.

 

Планът предвижда разработване на ясни правила за получаване на държавни субсидии. Кметовете ще трябва да осигуряват до 50% от размера на публичните инвестиции за общински проекти, от които ще получават и до 50% от приходите, вместо те да се вливат само в републиканския бюджет. Държавата ще отстъпва безвъзмездно своя собственост на общините в случай, че имотът е нужен за общинска инвестиция или държавата няма нужда от него. Местната администрация обаче няма да има право да продава тези имоти за срок от 10 години. Предвижда се също общините да получават и 50 на сто от приходите от концесии от подземни богатства на тяхна територия вместо 30 на сто, както е в момента.

 

Разработват се още и вариант част от паметниците на културата и историческите обекти да бъдат прехвърлени за управление към общините, които срещу стопанисването им ще задържат 100% от приходите от тях. Те обаче ще останат държавна собственост. Министерството на културата все още не е решило кои обекти да се прехвърлят за управление на местните власти.