19:27 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Регистрация по ДДС. Закон за данък върху добавената стойност

Фирмите ще обявяват електронната си поща в НАП

 

Според промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), влизащи в сила от 1 януари 2010 г., фирмите регистрирани по ЗДДС ще трябва да декларират пред Националната агенция по приходите (НАП) електронен адрес за кореспонденция, ако не са го посочили или не го посочат пред Агенцията по вписвания.

 

Срокът за регистрация на имейлите е до края на март 2010 година.

 

От началото на 2010 г. посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП ще е част от изискванията за регистрация по ДДС. Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в 7-дневен срок.

 

Дружествата, които не посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП, може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по ЗДДС.