13:28 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Годишно приключване Пловдив. Годишен финансов отчет

Фирмите вече ще подават финансови отчети само на едно място

 

От догодина дружествата след годишно приключване няма да подават годишен финансов отчет (ГФО), а годишен отчет за дейността (ГОД). Това напомниха от Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция по приходите (НАП).

 

Това означава, че с годишните декларации за облагане с доходен данък за 2009 г. (които се подават до края на март 2010 г.), фирмите ще подават една и съща счетоводна и финансова информация пред НАП и пред НСИ. Това е съгласно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

 

Новата организация ще преустанови практиката фирмите да предоставят една и съща финансова информация и пред НСИ, и пред НАП. Удобството е, че дружествата ще могат да избират на кое от двете места да подадат годишните си отчети за дейността.

 

Има два варианта - подаване на отчета по електронен път в Националния статистически институт, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в директно в офисите на НАП. Информационният обмен ще става между двете институции по служебен път. По този начин вместо да чакат и да попълват формуляри пред 2 служби, дружествата ще могат да го направят веднъж дори без да посещават офис на НАП.

 

В резултат на новата промяна НАП ще използва електронната система и създадената организация в НСИ за събиране и въвеждане в електронен вид на данните от годишния финансов отчет.

 

Формата на годишните отчети за дейността ще е различна за различните видове дружества. Например един е образецът за едноличните търговци, друг за дружествата с ограничена отговорност, трети за политическите партии и лицата с нестопанска цел.

 

Образците на годишните отчети за дейността, включително и бланки с възможност за попълване в електронен вид, ще бъдат публикувани в сайтовете на НАП и НСИ до края на годината.