7:49 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


събиране на вземания

Услуга “Събиране на вземания” в помощ на затруднени компании

 

В условията на продължаваща вече трета година финансова криза един от основните проблеми на бизнеса в България е казано най-популярно липсата на пари.

 

Пазарите се свиват, клиентите плащат все по-нередовно, банките и другите кредитни институции затягат непрекъснато критериите си за финансиране на фирмите с оборотен и инвестиционен капитал.

 

В тези трудни условия става по-изгодно за всяка фирма, да търси външни специалисти, които да им начертаят ясна стратегия за стабилизиране на бизнеса и разкриване на възможности за неговото разширяване и развитие. По този начин, търсейки външен отговорен консултант, дружествата ще спечелят време да се концентрират върху основната си дейност.

 

“РазПро Финанс Консулт” ЕАД е новосъздадена компания, която има за цел да отговори на новите потребности на бизнеса в областта на оптимизирането на финансите, повишаване на събираемостта на вземанията и начертаване на стратегии за оптимално използване на ресурсите. За да стане това възможно, политиката на компанията е формиране на ефективни екипи от икономисти, финансисти и юристи, както и на широк кръг други специалисти, които да са максимално подготвени за бърза реакция и в най-сложните ситуации.

 

Стабилизирането и финансово оздравяване на всяко едно дружество е сложен, понякога много продължителен процес, който изисква качествено и навременно решаване на проблемите, максималното използване на уменията на наличните специалисти, както и пълното съдействие от страна на клиентите.

 

“РазПро Финанс Консулт” ЕАД обхващат целият спектър от действия, водещи до подобряване на финансовото състояние, а именно:

1. Събиране на просрочени вземания;

2. Оптимизация на разходите и паричните потоци;

3. Финансов анализ на състоянието и на историческото развитие на бизнеса;

4. Разработване на бизнес планове за привличане на външно финансиране;

5. Анализ на ефективността на инвестиционните проекти;

6. Външен контрол /одит/ върху организацията и функционирането на дейността на клиентите ни, включително и инвентаризация на активите им.

 

Основната цел на целият комплекс от услуги е създаване на условия за оптималното оползотворяване на собствените ресурси на фирмите, съчетано при необходимост с осигуряването на най-изгодните за тях условия по привличането на външно финансиране.