4:00 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


минимален осигурителен доход

Упражняващите свободни професии ще се осигуряват върху различен праг

 

През следващата година минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде диференциран по дейности. Това обяви в сряда пред парламентарната социална комисия управителят на Националния осигурителен институт Христина Митрева. По думите и в момента се прави детайлен анализ на данъчните декларации на хората с различни свободни професии. След като предоставената от НАП информация бъде анализирана, по-късно ще се обособят няколко групи, за които ще се фиксират различни размери на минималният осигурителен доход.

 

От началото на годината минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица претърпя сериозно повишение - от 260 лева на 420 лева. По думите на Митрева при диференцирането за някои професии минималният осигурителен доход може да падне под 420 лв.

 

Статистиката сочи, че средният осигурителен доход на самоосигуряващите се през миналата година е бил 285 лева. Лица, които работят като нотариуси, общопрактикуващи лекари и проектанти, с доста солидни доходи, е нереално да се осигуряват на такива пари“, коментира Митрева.

 

За 2009 година НОИ отчита 30 хил. души самоосигуряващи се над планираните. Прогнозите са били те да бъдат 237 000, а реално отчетените са 263 000.

 

За 2010 година все още няма данни как се е отразило вдигането на минималния осигурителен доход. От вноски на самоосигуряващи се приходите са 4.7% повече от планираните.

 

Христина Митрева изрази мнение, че е наложително да се увеличи максималният осигурителен доход, тъй като не може 3 години поред да е 2000 лв. Според нея трябва да се преустанови понижаването на осигурителната вноска, а в условията на рецесия тя трябва да се задържи, а при излизане от кризата да се увеличи с 3-4%.

 

За миналата година има 24.6% превишение на разходите за обезщетенията за майчинство и бременност. След увеличаване на срока от 9 месеца на една година на високоплатеното майчинство се установява тенденция за осигуряване на по-високи доходи преди настъпване на риска. По думите на Митрева след като закона го позволява, няма нищо лошо в това, ако майките си получават парите. Притеснителното е, че има сигнали за злоупотреби, при които работодателите и майките си делят високоплатеното майчинство.