14:58 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


осигурителна вноска за пенсия

Увеличава се вноската за пенсия, както и обезщетението за безработица

 

Увеличено минимално обезщетение за безработица, по-висока осигурителна вноска за пенсия и въвеждане на диференцирани прагове за осигурителните доходи на самоосигуряващите се лица според годишните им доходи за 2009-та година - това реши кабинета, като гласува проектобюджетът за държавното обществено осигуряване (ДОО).

 

От началото на 2011 г. вноската за пенсия за трета категория труд нараства от 16 на 17,%, като те ще се разпределят в съотношение 60:40 между работодател и работник. За категорийните работници вноската става 20,8%.

 

Правителството реши да вдигне и минималното дневно обезщетение за безработица. Увеличението от следващата година ще е с 1,20 лева. Запазва се приетото през тази година изчисляване на обезщетението за безработица като 60 процента от осигурителният доход, но периодът за изчисление се увеличава от 9 на 18 месеца, а за майчинството се повишава от 12 на 18 месеца. Болничните ще се изчисляват на база последните 12 месеца.

 

Вече ще има и четири минимални месечни размера на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, като най-ниската стойност ще бъде 420 лева за тези с годишен доход до 5400 лева, а за тези с над 7500 лева прагът ще бъде 550 лева.