12:22 pm
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


минимални осигурителни прагове

Увеличават минималните осигурителни прагове за 2011 г.

 

Вижте промените в ЗБДОО и КСО за 2011 година

 

От Министерството на труда и социалната политика обявиха, че вече окончателно са договорени минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии за 2011 г. От общо 77 икономически дейности и 9 групи професии работодателските и синдикални организации се споразумяха за 30 икономически дейности, които се отнасят за около 1 300 000 наети лица.

 

Почти навсякъде минималния осигурителен доход бележи ръст, като само в 7 икономически дейности споразуменията запазват размерите за 2010 г. Средния размер на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения е 5.6%. В 47 икономически дейности праговете ще бъдат актуализирани по административен път. Увеличението ще бъде с 5.6% - колкото е достигнатият ръст на минималния осигурителен доход от сключените споразумения.

 

По икономически дейности най-високо увеличение бележи туризма и хотелиерството – 12.5%, както и търговията – 10,2 %. На трето място по ръст на минималния осигурителен доход е икономическата дейност производство на хартия и картонени изделия - 9.7 %, следвана от селско и горско стопанство – съответно 7.2 процента и 7.4 на сто, и производство на облекло – 7 %.

 

Очакванията са, че новите размери на осигурителните прагове ще повишат приходите в държавното обществено осигуряване допълнително с около 110 милиона лева през 2011 година и ще обхванат около 2.3 млн. осигурени.

 

Миналата седмица социалните партньори договориха минималните прагове, които на практика имат ролята на минимални заплати по браншове, да нараснат в 20 икономически дейности. Сред тях бяха предимно нископлатени отрасли като търговията, производството на хартия, леене на метали. В същото време представители на основни икономически браншове като строителство, металургия, транспорт възразиха срещу настояването на синдикатите за увеличаването на осигурителните доходи.

 

През 2010 г. праговете се увеличиха средно с 4.85%. Ефектът от това се очаква да бъде допълнителен приход от 100 млн. лв. във фондовете на общественото осигуряване.