0:59 am
27 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


заверка на трудова книжка

Трудовите книжки със служебна заверка в ИТ

 

Трудовите книжки ще могат да се заверяват служебно от Главна инспекция по труда, ако собствениците на предприятието или фирмата са изчезнали безследно или са прекратили дейност без каквото и да е предизвестие. Това предвижда новата Наредба №7 към Кодекса на труда, която вече е публикувана в Държавен вестник. Тя оправомощава Главна инспекция по труда сама да оформя документите при подобни недобросъвестни работодатели.

 

Само в област Благоевград 5 шивашки цеха, собственост на гръцки бизнесмени, затвориха без предупреждение, заради липса на поръчки. Трудовите права на почти няколкостотин жени, заети в тях, обаче останаха неуредени, понеже собствениците много бързо напуснаха страната. Получава се, че на практика няма кой да прекрати правоотношенията на работниците с дружествата. Инспекторите на Териториалната инспекциите по труда не могат да намерят и упълномощен представител, с когото да контактуват и да оформят образуваните административни производства.

 

Получава се така, че без подпечатани трудови книжки гражданите не могат да се регистрират в бюрата по труда и да получават полагащите им се обезщетения за безработица и останалите видове социални плащания. Освен това нямат възможност да се запишат в курсове за преквалификация.

 

Заради невнесени осигуровки пък губят здравните си права. В голяма част от случаите служителите дори не успяват да си приберат трудовите книжки, които си остават заключени в канцеларии и офиси.

 

Кризата доведе до ескалиране на подобни случаи в страната, тъй като много от малките предприятия фалираха и собствениците им решиха да си спестят заплатите, осигуровки и обезщетения.

 

В едни от случаите такива работодателят обикаля градските кръчми и барове, но не желае да изпълни задълженията си към своите служители. Подобни случаи трудовите инспектори регистрираха в други шивашки цехове в Смолян и Пловдив. Сега новата наредба позволява подобни служители да подадат молба за напускане в районната инспекция по труда.