6:40 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


годишна данъчна декларация

Трайно безработните не подават годишна данъчна декларация

 

Във връзка с промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от началото на 2010 година, от НАП припомнят, че българските граждани, които не са получавали никакъв доход през 2010 г. не да подават данъчна декларация като физически лица. Не са длъжни да попълват данъчния формуляр и безработните, които са били без работа през цялата 2010 г. Всички физически лица, които през 2010 г. са сменили работодателя си, но към 31.12.2010 г. имат нов работодател и той е определил годишен данък за всички доходи от трудови правоотношения, включвайки и тези от предходния работодател също нямат задължение да подават данъчна декларация..

 

В обсега на задължените да подават декларация за доходите са и тези, които през годината са имали един работодател, но през годината са напуснали или са били освободени от работа и към 31.12.2010 г. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения.

 

Срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица за 2010 година изтича на 2 май 2011 г. До тази дата трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне. При попълване на платежните нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН на физическото лице декларатор и периода, за който се отнася плащането.

 

Източник: НАП