13:27 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Лихви по депозити, лихви по кредити

Тенденцията е понижаване на лихвите по депозитите

 

Според експерти, продължава тенденцията за намаляване на лихвените нива по депозитите. Понижаване на лихвите по спестовните продукти се наблюдаваше още през септември и се потвърди в по-голяма степен през изминалия месец. През ноември девет банки вече са променили условията си по депозитните продукти.

 

"Не знам може ли да се говори за обръщане на вълната – може би по-одходящата дума е "нормализиране" на лихвите по депозитите и завръщането им към едни по-обективни нива, които да отговарят на няколко фактора като нивото на инфлацията, състоянието на икономиката и на банковата система", коментира изпълнителният директор на Пощенска банка Асен Ягодин. Според него друг фактор е и нивата на лихвите по депозитите в други страни от ЕС в подобна икономическа ситуация.

 

До този момент обаче ефектът от намалението на лихви по депозитите не се забелязва толкова силно при цената на кредитите, въпреки началните сигнали за действия в тази посока. Експерти поясняват, че ще има известно забавяне във времето на реалния ефект от понижената цена на спестовните продукти.

 

Главния изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова коментира, че в момента ликвидността на банките е висока и те купуват ресурс на по-ниска цена, така че и новите кредити ще са на по-ниска стойност. Въпросът е дали има добри проекти, които банките да финансират.

 

Асен Ягодин обясни, че лихвите по кредитите са функция на цената на ресурса, коригирана със съответната надбавка за риск. Това значи, че единия фактор за намаляване на лихвите е налице, т.е. поевтиняване на ресурса изразяващо се в намаление на лихвите по депозитите. Затова ако в следващите няколко месеца се подобри икономическата среда и от там кредитния риск се понижи, това неминуемо ще доведе до намаляване на цената по кредитите.

 

Тенденцията е банките, въпреки активизиране на рекламната си кампания за кредити, да привличат предимно „качествени клиенти”. Очаква се през 2010 година условията на ипотечния пазар да продължават да се развиват благоприятно и лихвите по ипотечните кредити паднат с от 1 до 8,5 % по левовите и 7,5% по тези в евро.