5:04 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводна кантора, счетоводна къща

Съвети при избор на счетоводна кантора

 

Несигурната среда и жестоката конкуренция карат трезвомислещите ръководители да обърнат сериозно внимание при избора на качествен счетоводен специалист. Но това може да се окаже трудна задача, предвид спецификата на счетоводната материя и характеристиките на счетоводния продукт, ползите от който трудно могат да се измерят или предвидят.

 

Освен това, въпреки че счетоводството се наложи, като изключително търсена и предпочитана от младите хора специалност, нуждите на бизнеса от качествени и опитни счетоводни специалисти все още надхвърля предлагането.

 

Най-сигурния и предпочитан от всеки предприемач начин за намиране на счетоводител е препоръката от доволен клиент, но това силно стеснява кръга от възможности за избор.

 

Затова ще се опитаме да ви обърнем внимание на някои особености, на които всеки собственик или мениджър трябва да обърне внимание при избор на счетоводител или специализирано счетоводно предприятие:

 

1. Като начало може да направите списък от потенциални счетоводни кантори в града – може да питате познати, приятели и бизнес партньори. Може да потърсите регионално в различните бизнес каталози. Добър вариант е да извършите едно бързо търсене в интернет за фирми, предлагащи счетоводни услуги. Така може да си направите един първоначален списък от счетоводни къщи и кантори, изпълняващи дейност на територията на вашия град. Спрете се на няколко варианта, които си струва да проучите обстойно.

 

2. Детайлно проучване, което може да стане в следната последователност:

- Проучете досието на фирмата в сайта на Търговския регистър. На адрес www.brra.bg, раздел справки, може да проверите: собствеността на дружеството, предмета на дейност, лицата, представляващи дружеството, годишните отчети и др. Така може да сравните дали тази информация съвпада с обявената от компанията в представянето лично пред вас или в интернет.

- Потърсете в интернет всякаква информация за счетоводната кантора. Ако има интернет сайт, разгледайте как дружеството е презентирало дейността и услугите, които предлага.

- Проучете правоспособността на лица в счетоводната кантора, които ще отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието и ще съставят годишни финансови отчети. Закона за счетоводството определя минимални изисквания към лицата, позволяващи им да съставят годишни финансови отчети – минимална степен на завършено образование и минимален професионален стаж.

 

3. Подгответе се преди предварителните срещи със счетоводните специалисти. Проучете условията и цените, както и обхвата на услугите в стандартния абонаментен план, които се предлагат на пазара. Така ще може по-лесно да съпоставяте офертите, както и да забележите, ако се опитват да Ви предложат неизгодни условия. Подгответе си списък с въпроси, които да зададете.

 

4. Важно при провеждането на предварителния разговор със счетоводителя е да се поинтересувате от това какъв на практика е счетоводния му опит, както и с какъв тип фирми се е занимавал до сега – от какъв бранш, с какъв капацитет, точно каква част от счетоводната отчетност му е била поверена. Въпреки, че нормативната уредба и счетоводните правила и принципи са еднакви, в счетоводния бранш има специализация, която предполага специфичен документооборот, специфични счетоводни операции и различна интерпретация на търговските процеси. Например в една фирма, работеща в сферата на услугите, ще има доста различна специфика на счетоводната отчетност от чисто производствено предприятие.

 

5. Искайте описание и разяснение на всички услуги, които са включени в цената на счетоводния абонамент. Освен счетоводни услуги, за по-пълното и комплексно обслужване счетоводните кантори включват и редица административни и правни услуги, които е хубаво да ги има и биха наклонили везната в тяхна полза – данъчно-правни услуги и консултации, наблюдение и контрол на паричните потоци, изготвяне на платежни документи, заверка на осигурителни книжки, електронно банкиране, регистрации на фирми и промени в обстоятелствата, и т.н.

 

6. Опитайте се да разберете какъв е капацитета на счетоводната кантора и приблизително каква е месечната натовареност на счетоводителя, който ще е отговорен за счетоводното обслужване на вашата фирма. Не е възможно например счетоводител, който обслужва 20-30 фирми, да създава качествен счетоводен продукт и да ви обръща достатъчно внимание. Освен това изисквайте да Ви бъде назначен точно определен счетоводител, с когото ще контактувате, когато е необходимо спешно да се свърши нещо.

 

7. Поискайте да се свържете и да поговорите с настоящи клиенти на счетоводната кантора. Един коректен и уважаван счетоводен специалист с радост би ви свързал със свой клиент.

 

8. Цената може би е първостепенен фактор за повечето потребители на счетоводни услуги. Не по-малко важна е обаче и методиката на формиране на цената, както и условията, при които ще се променя в бъдеще. Добро впечатление правят счетоводни кантори, които прозрачно и ясно определят ценообразуващите фактори и условията, при които цената би се променила. Може да разгледате статията ни за факторите, формиращи цената на счетоводната услуга.

Повечето оферти за пълно счетоводно обслужване са базирани на обема на документите, които ще се обработват (брой фактури, банкови сметки, брой на персонала) и на нуждата от различни справки, които ще се съставят. Затова при провеждането на предварителните разговори е много важно да не се премълчават обстоятелства около дейността на фирмата, плановете за развитието и в бъдеще, очакваните инвестиции и т.н.

 

9. Хубаво е да разпитате за общите условия на работа на счетоводната кантора – под каква форма ще става комуникацията с тях, как се обменя счетоводната документация, какви са сроковете за обработка на информация и съставяне на справки и отчети, какво е работно време и т.н.

 

10. Не на последно място е важно да се обърне нужното внимание на договора за счетоводно обслужване. Обикновено счетоводната кантора има изготвен предварителен типов договор, който предлага на бъдещите клиенти. Обърнете внимание доколко той е съставен грамотно и коректно. Гледайте внимателно за скрити капани и избягване от отговорност. Договорените услуги в абонаментния счетоводен план трябва да са описани коректно в предмета на договора. Детайлно описание трябва да има и на задълженията на изпълнителя. Важно е да се обърне внимание и на отговорностите и неустойките при неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията по договора. Ако не може да се справите с преценката доколко договора за счетоводно обслужване е изгоден за вас, може да се посъветвате с юрист преди да го подпишете.

 

Въпреки всичко казано по-горе, обърнете внимание и на личното си усещане за това доколко ще ви бъде приятно да работите с даден счетоводител. Дори и да е изключителен специалист в областта си, ако общуването с него е трудно за вас и не се чувствате комфортно да работите заедно, винаги можете да откриете някой друг, още по-подходящ.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” Пловдив