3:47 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Етика в счетоводството

Счетоводната етика в България

 

Нарастващата конкуренция във всеки един бранш, в съчетание с задълбочаващата се финансова криза, все по-често принуждават дори утвърдени компании и професионалисти, доскоро еталон за лоялност, да загърбят професионалната етика в името на оцеляването. Тази тенденция не отминава и счетоводните специалисти и специализираните счетоводни предприятия.

 

Високото ниво на етика в счетоводството, както етиката във всеки един бранш, е критерий доколко счетоводната професията е израснала и е достигнала стадий, в който ценностите, като добро име, авторитет, професионална компетентност и обективност са превърнати в актив, ревностно пазен от всяка една уважаваща себе си счетоводна компания.

 

За съжаление в България етиката в счетоводството се приема с насмешка, както от потребителите на счетоводни услуги, така и от самите счетоводители, което е обидно и срамно за всеки един уважаващ себе си счетоводен специалист. Счетоводните къщи са се превърнали в агресивни търговци, които искат на всяка цена да продадат комерсиален счетоводен продукт, като все по-често правят компромис с качеството му за сметка на по-ниската цена.

 

За много от тях важни стават краткосрочните ползи, получени в резултат на нелоялна конкуренция или угодническо заобикаляне и нарушаване на законодателството в полза на работодател или клиент, пред отстояване на счетоводните принципи и професионален морал. Това в дългосрочен план неминуемо ще унищожи името и авторитета на всеки тръгнал по този път счетоводител или счетоводна кантора.

 

Всичко това катализира, поради липсата в нашето законодателство на ясно регламентиран императивен Кодекс на професионалните счетоводители, лисата на задължителен ценз за упражняващите счетоводна професия и почти нулев контрол върху некоректните представители на професията. В момента се получава така, че всеки, независимо какво образование и професионален опит има, може да упражнява счетоводна професия. Ограничение има само за тези, които подписват годишните отчети, но и това масово се погазва. Професионалните организации не са овластени да спрат нелоялните и потъпкващи етичните норми счетоводители, за разлика например от адвокатските колегии, където контролът и санкциите могат да доведат до отнемане правото на практикуване на професията.

 

Международната федерация на счетоводителите (МФС) е изготвила Етичен кодекс на професионалните счетоводители, който обаче е с препоръчителен характер. МФС съветва отделните държави да пригодят Кодекса, според собствените си национални особености в култура, език, законодателни и социални системи. Усилията на Международната федерация на счетоводителите са насочени както към хармонизиране на счетоводното законодателство, така и за хармонизация на този професионално-етичен счетоводен кодекс.

 

Отличителна черта на счетоводната професия е поемането на отговорността й пред обществото. Обществото, което е пряко свързано със счетоводната професия, включва клиенти, кредитори, правителства, работодатели, служители, инвеститори бизнес и финансова общественост и други, които се доверяват на обективността и почтеността на професионалните счетоводители, за да поддържат изрядно функционираща стопанска дейност. Това доверие ангажира всеки счетоводител или счетоводно предприятие с отговорност към интересите на обществото.

 

Отговорността на професионалния счетоводител или счетоводна къща не е свързана само с удовлетворяване на потребностите на отделен клиент или на работодател, а преди всичко удовлетворяване на обществения интерес.

 

Затова, професионалните счетоводители трябва да се стремят да запазят преимуществената си и отговорна позиция в обществото, като се стремят да осигуряват висококачествен счетоводен продукт, в съответствие с професионално етични норми, чиято цел е да гарантират изпълнение на най-високо ниво.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” Пловдив