15:23 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


субсидии в земеделието 2011

Субсидии в земеделието – само срещу платени данъци и осигуровки

 

Държавен фонд „Земеделие” информира всички земеделски производители, че за да получат националните доплащания на площ за 2010 година, е необходимо да са успели да изплатят данъчните и осигурителните си вноски към държавата до края на февруари 2011 година.

 

Изпълнителния директор на фонда Светослав Симеонов съобщи, че съгласно чл. 8 от Наредба № 2 от 11 февруари 2010 година, за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания (субсидии) и за специфично подпомагане през 2010 г. не се допускат до подпомагане земеделски производители, които имат неплатени задължения към републиканския бюджет.

 

За животновъдите, които първи получиха миналогодишните си национални доплащания на глава животно в размер на 82, 5 млн. лв., срокът беше удължаван неколкократно заради ненавременно погасяване на изискуемите данъци и осигуровки. По тази причина плащанията бяха извършвани на няколко транша.

 

С оглед осигуряването на ефективен процес по изплащането на субсидиите на земеделските стопани, кандидати по схемата за национални доплащания на площ, експертите от държавен фонд „Земеделие” приканват всички бенефициенти да се съобразят с посочения срок.