18:18 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


заплати на държавните служители

Стартира нов модел на заплащане на труда на администрацията

 

Правителството одобри проект на нов модел на заплащане на труда на чиновниците от държавната администрация. Това обяви финансовия министър Симеон Дянков след днешното заседание на кабинета.

 

Според новата система възнагражденията на държавната администрация ще се състоят от постоянна и променлива част, в съотношение 75%:25%, като променливата част ще бъде обвързана с резултатите на чиновниците.

 

Модела ще влезне в сила от началото на 2011 г. за почти всички министерства и държавни ведомства, като за целта трябва да се променят 51 нормативни актове. Въвеждането му в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще бъде отложено с 1 година, където в момента начинът на заплащане се различава съществено от този в другите ведомства - там има само постоянно заплащане. Въвеждането на промените е обвързано и с актуализирането на единния класификатор на длъжностите в държавната администрация.

 

Правителството смята да реформира цялостно администрацията, като предвижда и въвеждането на бонуси за определени професии, които са търсени на пазара на труда. Предвижда се допълнителното възнаграждение за прослужено време да бъде премахнато, като то ще се добави към основаната заплата. Общият размер на заплащането ще се определя на ниво средства за заплати, а не за отделен служител. Размерът на основната месечна заплата в постоянната част ще бъде определян чрез матрична скала с предварително зададени стъпки за съответната длъжност в минимален и максимален размер. Стъпките в диапазона ще се определят на база професионален опит и оценка за изпълнението на съответната длъжност.

 

Реформата е заимствана от Холандия, Дания и Великобритания. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков коментира, че до този момент най-големият проблем с формирането на заплатите е бил липсата на прозрачност. По негово мнение, най-голяма прозрачност е имало при формирането на възнагражденията на министрите, което се определя с решение на Народното събрание.