13:29 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Закон за социалното подпомагане, Закон за интеграция на хора с увреждания

Социалните помощи – безсрочни, инвалидните добавки – подоходни

 

Социалните помощи за безработица ще се плащат безсрочно след 1 януари 2011 година, но това ще става под условие. Това съобщи зам. социалния министър Валентина Симеонова, като коментира новите промени в Закона за социалното подпомагане.

 

В сега действащия закон срокът е 12 месеца, като идеята на правителството беше да не се даде възможност определени хора да практикуват професията „социално слаб”. Но с решение на Европейския комитет по социални права, който отсъди, че по този начин човек може да изгуби основния си източник на препитание, се наложи правителството да ревизира първоначалната си идея.

 

Подпомагане ще има обаче при условие, че социално слабите се включат в курсове за квалификация и преквалификация – ограмотяване или ваучерна система, по която ще се обучават за точно определено работно място. Тези безработни които откажат курсовете или отсъстват, ще бъдат лишавани от помощи за срок от две години. От 5 на 15 дни ще бъде увеличен и периодът за полагане на общественополезен труд, като при отказ социално слабите също ще губят права за 2 г.

 

Правителството прие и промени в Закона за интеграция на хора с увреждания. С тях вместо интеграционна добавка, инвалидите ще получават целеви помощи, ако доходът на член от семейството не надвишава 350 лева. Наред с подоходния критерий ще се взема предвид и степента на намаляване на работоспособността. Министър Симеонова уточни, че месечно сумата няма да е по-малка от досегашната.

 

На въпрос дали от кабинета са готови за налагане на вето от страна на президента, Симеонова каза, че вече е обсъждан въпроса с президента и мотивите му са взети под внимание. "Дебатът продължава, хубаво е, ако президентът посочи откъде да се намерят допълнителни средства от бюджета за хората с увреждания и да не се въвежда подоходният критерий", поясни Симеонова.

 

Търси се начин за увеличение на минималната заплата и пенсиите от юли, обяви пък в Перник министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.