10:19 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


забавяне на заплати

Софтуер на ИТ ще следи за своевременното изплащането на заплатите

 

От Главна инспекция по труда (ГИТ) обявиха, че в информационната им система е внедрен нов, който ще следи дали трудовите възнаграждения в проверяваните предприятия се изплащат своевременно.

 

Новата електронна система ще позволи инспекторите по труда да наблюдават дистанционно процесът и динамиката на изплащане на трудовите възнаграждения в проверените предприятия.

 

Така ще се спестят средства и ще се повиши ефективността на контрола, като във всеки един момент може да се провери има ли забавяне в изплащането на заплатите; какъв е техния размер; колко време е забавянето; изпълнени ли са в срок дадените от ИТ предписания; дали забавените трудови възнаграждения се изплаща частично, по утвърден график след постигнато споразумение между работещите и работодателят и т.н.

 

<От Инспекцията по труда са направени и предложения до министъра на труда и социалната политика за допълнение на Наредбата относно съдържанието и реда за изпращане на уведомленията за регистриране на трудови договори.

 

Експерти от Инспекция по труда са направили предложения до социалния министър за законови промени, касаещи съдържанието на уведомлението, което се подава в НАП при регистрация на трудовите договори. Искането е в уведомлението работодателите да посочват продължителността на работния ден. Освен това предложението е да се изпраща уведомление и в случаите, когато се променя продължителността на работния ден, например от 8 на 4 часов. С обявяването на продължителността на работния ден и работното време, инспекторите по труда ще могат да осъществяват по-ефективен контрол и върху осигуряването на полагащите се почивки на работниците и служителите.