13:28 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Указание на НАП, осигуряване

Скандално указание на НАП заплашва малкия бизнес от масови фалити

 

Поредното недообмислено указание на Националната агенция за приходите, надигна на нокти малкия и средния бизнес в страната. То засяга над 200 000 фирми в България и ако се спази това неоснователно би утежнило и без това крехките финанси на голяма част от бизнеса и би поставило оцеляването му под въпрос.

 

Указанието задължава всички вписани в регистрите управители на дружества да се осигуряват като такива, без оглед на това дали съществува договор за възлагане на управление със съответния управител и дали е уговорено управителят да изпълнява функциите си без възнаграждение. Освен това те трябва да се осигуряват за всяко основание по което полагат труд в дружеството и дължат осигурителни вноски и върху неначислени възнаграждения. Осигурителните вноски трябва да се внасят върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности квалификационни групи професии.

 

Обикновено едноличният собственик на капитала или съдружник е и работник и извършва и трудова дейност съобразно предмета на дейност на дружеството- търговец, сервитьор, доставчик, шофьор, касиер, счетоводител, хигиенист и т.н., които функции на неговата трудова дейност той съвместява с т. нар. управление и контрол. Ако се вземе в предвид волята на законотворците, че за всяка трудова дейност се дължат осигурителни вноски върху неначислените трудови възнаграждения, това значи че лицата ще трябва да се осигуряват за всички извършвани от тях дейности в дружеството, съгласно ЕК на професиите, за да се осигури “регулярност на постъпленията” в бюджета.

 

Освен това, ако едно лице има участие в няколко дружества, всяко с отделен предмет на дейност /като управител или съдружник/, това значи че то ще е длъжно да се самоосигурява за полагания от него труд, а освен това ще дължи и осигурителни вноски по всеки договор за управление и контрол до достигане на максималния размер на месечния осигурителен доход /който е 2000 лева/, без оглед на факта дали получава някакво възнаграждение по тези договори за управление и контрол.

 

С други думи НАП ще изисква от най-малките фирми, които са си съдружници или еднолични собственици на капитала, управители сами на себе си и едновременно с това работещи в собствените си фирми, да се осигуряват поне на 2 основания - веднъж по договор за управление и контрол, където минималния осигурителен праг обикновено е около 700- 800 лева и втори път, като самоосигуряващи се върху поне минималния осигурителен доход за тях, който е 420 лева.

 

По този начин те ще трябва да внасят осигуровки върху доход от 1120 – 1220 лева, каквито доходи много от собствениците и управители никога не са и сънували. Става въпрос за всякакви малки фирмички в областта на услугите, търговията на дребно и малките заведения за обществено хранене, които по данни на НСИ са над 200 хиляди. Точно те са реално заплашени от фалит, тъй като с това указание ще им се наложи да внесат осигуровки за 4500 – 5000 лева годишно, което е непосилно за живеещия на ръба на оцеляването малък бизнес. Предвид факта, че дружествата са регистрирани с капитал от 2 лева до 5000 лева, само за няколко месеца тези дружества ще се декапитализират, тъй като осигурителните вноски ще стопят техния капитал.

 

От Националната асоциация на българския бизнес (НАББ) се обявиха против това указание, като са твърдо решени да излязат на протести, ако то не бъде отменено. До момента протести са предвидени в 12 града на страната, като всички се очаква да започнат на 15 март от 11:00 часа.

 

По повод засилващото се недоволство на бизнеса, председателя на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова увери, че правителството ще направи всичко възможно да предпази малките фирми, където собственика е едва ли не единствено наето лице. Тя заяви, че няма законови основания собствениците на фирмите да се третират като наемни работници, защото договорът за управление има характер на наемен договор и даде обещание в най-скоро време управляващите да прецизират спорните данъчни текстове в полза на дребния бизнес.