13:28 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Пълно счетоводно обслужване Пловдив

Самоосигуряващите се остават в здравната система с вноски 36 м. назад

 

Ще се прекъсват здравноосигурителните права на хората, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, при условие че през последните 36 месеца не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски. Това прие днес Народното събрание след повече то седем часов дебат по второто четене на промените в Закона за здравното осигуряване. До момента този период беше 15 месеца.

 

Здравноосигурителните права ще бъдат автоматично възстановявани, ако самоосигуряващия се заплати всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

 

Предвидена е и глоба от 500 до 1000 лева за самоосигуряващ се, който не е плащал дължимите осигурителни вноски повече от три месеца. При повторно нарушение санкцията ще бъде от 1000 до 3000 лева.

 

Работодател или назначено от него длъжностно лице, което не заплаща задължителните вноски за служителите си, ще се наказва с глоба от 2000 до 4000 лева за физически лица или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица от 4000 до 8000 лева. При повторно нарушение глобата ще е от 4000 до 8000 лева, а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лева.

 

В двумесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, парламентът трябва да избере директор на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

До 3 месеца след обнародването на измененията в закона, директорът на НЗОК обявява и организира конкурсите за директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

 

До 23 декември 2009 година трябва да бъде сключен и Националният рамков договор за 2010 г. между НЗОК, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, и преподписан от министъра на здравеопазването, който ще се прилага от началото на следващата година.

 

Народното събрание реши още договорите за оказване на медицинска помощ да се сключват между директорите на РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ в съответствие с Националния рамков договор.