17:50 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистрация на фирма

Регистрирането на нова фирма ще става за 1 час от 2013 г.

 

България и Португалия работят върху съвместен проект, наречен "Фирма за един час", който има за цел да се реализира възможността на място в Агенцията по вписванията да бъдат извършвани всички действия, необходими за регистрирането на нова фирма чрез попълване на унифицирани документи. Предстои внасяне на проекта за одобряване в Европейската комисия (ЕК). С него ще се постигне значително съкращаване на срока за регистрация на фирма в страната. Това информира председателят на Агенцията по вписванията Виолета Николова.

 

Николова обяви, че до края на годината се предвижда проекта да бъде одобрен, след това има технологичен период от време в рамките на година и половина, за да бъде внедрен. Това се налага, тъй като той изисква преработка на информационните системи и промени в законодателството.

 

Планове на Агенцията по вписвания са проектът да бъде реализиран до средата на 2013 година. След реализация на проекта регистрацията на нова фирма може да стане за един час. Това ще стане благодарение на въвеждане на унифицирани документи, усъвършенстване на организацията на обслужване и повишаване квалификацията на служителите на агенцията.