13:24 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Счетоводители Пловдив, Данъчна декларация

Растящата задлъжнялост на бизнеса застрашава икономиката

 

Поради поскъпването на банковите кредити и спад в оборотите, компаниите няма да могат да покриват дълговете си. Задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в страната продължава да се увеличават с високи темпове. Към края на 2008 г., която се счита за най-успешна за бизнеса, дълговете му възлизат на около 160 млрд. лв. или 2.5 пъти повече от брутния вътрешен продукт. Около 90 млрд. лв. от тях е т.нар. междуфирмена задлъжнялост, а останалите са дългове на фирмите към банки и други финансови институции, както и към персонала. Това показва изследване на Българската стопанска камара (БСК).

 

Според него опасна тенденция е, че през миналата година за първи път са нараснали едновременно данъчните и осигурителните задължения, както и тези към персонала. Спрямо края на 2007 година данъчните задължения са нараснали с над 1 млрд. лева или с 34.5%. В края на 2008 г. задълженията към персонала са близо 1.7 млрд. лева, а към НОИ са 760 млн. лв. или с 154 млн. лв. повече спрямо 2007 г.

По думите на Данев, държавата е основния фактор на растящата задлъжнялост на бизнеса, тъй като продължава да е сред основните генератори на междуфирмената задлъжнялост. От изряден платец, тя се е превърнала в първостепенен длъжник. Според изчисления на БСК тя дължи на бизнеса около 2 млрд. лв. от забавяне на ДДС и неразплатени обществени поръчки.

 

За малките фирми, спечелили обществени поръчки, това е особено пагубно, защото те разчитат основно на тези средства и по този начин не могат да се разплатят с доставчиците си. Ситуацията се утежнява от забавянето на плащанията по европейските проекти. Това коментира зам.-председателят на БСК Камен Колев, като посочи, че най-големият проблем е големият ръст на дългосрочните задължения, които бележат ръст с 35% спрямо 2007 г. и в края на 2008 г. надхвърлят 71.5 млрд. лв.

 

Прогнозата на БСК е, че в края на 2009 г. междуфирмената задлъжнялост ще се увеличи с 30%, а през следващите 2 години ще продължи да се нараства, защото заради поскъпването на банковите кредити и липсата на поръчки бизнесът няма да може да покрива дълговете си. Данните показват, че през 2008 г. приходите от продажби на фирмите са били с 25% по-малки от техните задължения. "Това означава, че снежната топка на задлъжнялостта е нараснала дотолкова, че започва да се възпроизвежда сама. Фирмите са обречени да възпроизвеждат дълговете си", коментира Данев.

 

Неговата тревога е, че "ножицата между задлъжнялостта на бизнеса и БВП ще расте, а това крие опасност от срив на икономиката". За да се подобри ситуацията Българската стопанска камара настоява държавата да покрие дълговете си към бизнеса и да ускори връщането на ДДС и плащанията по еврофондовете, а не да насочва изцяло усилията си към постигането на касов баланс на бюджета. "В противен случай предприемачите или ще затворят предприятията си и ще съкратят персонала, или ще потънат в сивия сектор", прогнозира шефа на БСК.