10:58 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


командировки, НАП, ЕС

Работодателите уведомяват НАП при командировки на служители в ЕС

 

От началото на месец май работодателите трябва да уведомяват Националната агенция за приходите преди да изпратят в командировка свои служители в държава-членка от ЕС. Това се налага заради промяна в регламентите на Европейската общност в областта на координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.

 

Новото изискване е свързано с коректното издаване на удостоверения от НАП з а приложимото законодателство в случаите на командироване. С документа служителят ще може да докаже, че се осигурява в България и не трябва да плаща осигурителни вноски в друга държава-членка на Европейския съюз.

 

Удостоверението се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението му или пред приходните власти в съответната държава. Според новите регламенти удостоверението ще важи до 24 месеца, а не както беше досега за 12 месеца, с опция за удължаване с нови 12 месеца.

 

Нововъведенията предвиждат също, че до 2 години обмяната на информация между институциите в ЕС ще става по електронен път, като вместо хартиени документи ще се разменят електронни формуляри. Националната агенция за приходите е от първите институции, които участват в тестовата фаза на проекта за въвеждане на електронен обмен.

 

Новите регламенти предвиждат опростяване и внасяне на яснота на правилата при определяне на приложимото законодателство. Това се прави с цел по-добра защита на правата на гражданите на ЕС.