5:39 am
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Електронен регистър на задълженията на фирмите

Просрочените задължения на фирмите влизат в електронен публичен регистър

 

Данни за просрочените задължения на фирмите вече може да бъде намерена свободно в интернет. Компаниите кредитори могат да публикуват информация на сайта debtnet.bg. Това обявиха създателите на системата, която е и първата онлайн информационна система за просрочени вземания между фирмите.

 

По информация на Българската стопанска камара, към края на миналата година междуфирмената задлъжнялост е около 200 млрд. лева, което надвишава над 3 пъти Брутния вътрешен продукт на страната. Тази величина се повишава с тревожни темпове през последните години, добавяйки 30-40% ежегодно. Около 120 млрд. лева от общия размер на задълженията са чисти междуфирмени вземания, несвързани с банки, като половината от тях са просрочени.

 

Новата система е съсредоточена върху най-сериозната част от вземанията – преди влизането им в статут „съдебни ". Тази част от просрочията има най-голяма тежест за оперативните финанси и действията на кредиторите за събирането им са най-активни.

 

Идеята на електронния регистър е чрез осигуряване на публичност на дълговете да се ускори процесът на изплащането им. От друга страна фирмите ще могат да проверяват евентуалните си потенциални контрагенти за просрочени задължения и така да преценят от рано рисковете и да се предпазят от опасността да попаднат във финансова клопка на недобросъвестни и ненадеждни партньори. Системата обаче по никакъв начин няма да се намесва във финансовите взаимоотношения между контрагентите.

 

Информацията в регистъра ще се попълват от фирмите-кредитори. Изпълнителния директор на „Дебтнет” ЕАД Владимир Георгиев поясни, че таксата за това ще е 20 лв. без ДДС без значение от броя на длъжниците, които компанията ще попълни. Всеки посетител на сайта безплатно ще може да проверява дружества за това дали имат задължения, което ще става по име или ЕИ. По-детайлната справка ще се заплаща, като тарифата е 10 лв. с ДДС за един длъжник. Основно изискване към фирмите-кредитори, да актуализират информацията за обявените по-рано от тях фирми длъжници, като премахват данните за тях при постъпване на плащане.

 

Подобни онлайн публични регистри вече са изпробвано и успешно се прилагат в редица страни като Германия, Великобритания, Дания и др. Точни данни за ефекта от тях обаче не могат да бъдат дадени, тъй като освен намаляване на сумата на задълженията, се наблюдава и подобряване качеството им по отношение на тяхната просроченост, обясни Йорн Хулгард, изпълнителен директор на датската CDS Group - консултант по изпълнението на проекта в България.