15:50 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


закон за храните, пререгистрация

Проверки и пререгистрации на обектите за производство и търговия с храни

 

От пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщават, че започват масови проверки и пререгистрация на всички обекти, регистрирани по Закона за храните.

 

Целта на мярката е изготвяне на единен актуален национален регистър на всички обекти под контрола на агенцията. В новия регистър ще се включват обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, обектите за обществено хранене и обектите за търговия на дребно с храни, с изключение на тези, в които се предлагат само храни от животински произход.

 

Проверките на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход ще се извършват от трима инспектори, а на обектите за търговия на дребно - от двама.

 

Проверяващите инспектори ще обръщат внимание на съответствието на обекта по сграден фонд и оборудване, съответствие на технологична документация, добри производствени и хигиенни практики, спазване изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.

 

При проверките ще се определи минималната честота на текущите инспекции в обектите, съгласно разработените указания за категоризирането им.