9:56 am
09 Април 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистрация в бюрото по труда

Приеха промените в Закона за насърчаване на заетостта

 

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на заетостта. Част от промените са намаляване на санкциониращият срок, след изтичането на който безработните имат право на последваща регистрация в бюрата по труда. До момента този срок беше една година, а с промените вече е 6 месеца. Срокът за стажуване при работодател на младежи, завършили професионалното си обучение през последните 2 години и без трудов опит, се удължава от 6 на 9 месеца.

 

Ще бъдат санкционирани работодатели, ако са наели чужденци, без регистрация в Агенцията по заетостта. Глоби ще има и за самите чуждестранни граждани.

 

Друга промяна е задължението на работодателите от публичната администрация, държавните и общински предприятия занапред да обявяват свободните позиции в поделенията на Агенцията по заетостта. Тази разпоредба ще важи и за посредническите агенции за подбор на персонал.

 

За частните агенции за намиране на работа се въвеждат и допълнителни изисквания, за да могат да осъществяват дейността си - да нямат задължения към държавния или общинския бюджет, да не са обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация. Глобата за посредници, извършващи дейност в нарушение на законовите изисквания, е в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение от 2500 до 5000 лв.