15:06 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в КСО

Правителството прие промените в Кодекса за социално осигуряване

 

Вижте промените в ЗБДОО и КСО за 2011 година

 

Правителството прие промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО). С тях се очертава рамката на предстоящите промени в пенсионната система, както и условията за получаване на различни обезщетения от началото на следващата година.

 

Промените предвиждат от началото на 2012 г. увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 година.

 

От 1 януари 2021 година нараства възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година.

 

До 31 декември 2020 г. се запазва възможността за лицата, навършили 65-годишна възраст, които имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, да могат да се пенсионират. Тази възраст също започва да се увеличава с по 6 месеца от 1 януари 2021г. до достигане на 67-годишна възраст.

 

Възрастта за пенсия на работещите в тежки условия ще започне да расте от началото на 2015 година с 6 месеца на година. Целта е работещите в първа категория да се пенсионират най-рано осем години преди навършване на редовната възраст, а работещите втора категория – три години по-рано. До 2014 година те ще се пенсионират при сегашните условия – през НОИ, където професионалните фондове ще прехвърлят партидите на хората, на които им предстои ранно пенсиониране дотогава. Вноските на тези хора също ще постъпват в НОИ.

 

От началото на 2015 г. ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

 

От началото на 2014 година се предлага отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии.

 

От 1 януари 2017 година се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1% на 1,2 % за пенсиите, свързани с трудова дейност.

 

От 1 януари 2017 година се предлага увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т. е. от 5 на сто на 7 на сто.

 

Предвид завишаването на изискванията за необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, се запазва и възможността за т. нар. „закупуване на осигурителен стаж" - до 5 години. Вноската е 17.8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

 

Предвиждат се промени в начините на изчисляване размерите на пенсиите и превръщането на осигурителен стаж от различни категории.

 

С проектозакона се разширява кръгът на осигурените лица, като се дава възможност и на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка. Друга промяна предвижда премахването на максималният размер на обезщетенията за безработица.

 

С промените се удължава периодът, от който се изчисляват обезщетенията за бременност и раждане и безработица съответно от 12 и 9 месеца на 18 месеца.