14:40 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


потребителски такси,техника

По-високи продуктови такси биха оскъпили техниката

 

Има опасност от повишаване цената на бялата и черната техника в диапазона от 5 до 15%. Главната предпоставка за това изненадващо няма да е нито повишението в цената на горивата, нито по-високите нива на долара. Причината е предвижданото от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) повишаване на продуктовите такси. Те се начисляват в цените на домакинските уреди, като целта им е да покрият разходите по рециклирането им.

 

Ако трябва да направим сравнение със сегашните нива, в момента продуктовата такса за хладилниците е 1,55 лева на килограм. Фирмите плащат 10% от тази цена на оползотворяващите организации. Така таксата за рециклиране на хладилник с тегло 75 килограма е 11,63 лева, като сумата е включена в цената на стоката и се плаща от потребителя.

 

По предложение на министерството производителите и търговците на техника трябва да плащат най-малко 50 % от тарифата. Ако това стане, продуктовата такса на същия хладилник ще скочи на 58,13 лв. което съответно ще доведе до оскъпяването му.

 

Като последствие за потребителите, въвеждането на минимални такси, събирани за оползотворяване на отпадъка, ще доведе до 10% скок в цените на тежката бяла и черна техника.

 

Цената, която търговците плащат за всеки килограм от техниката на доброволно сдружение, което да се грижи за безопасното рециклиране на излезлите от употреба уреди, не може да бъде по-малка от 50% от продуктовата такса, която събира Предприятието за управление на дейностите по околна среда (ПУДОС) към МОСВ. Това гласи промяна в наредбата за управление на масовите отпадъци, която предстои Министерският съвет да гласува в близките дни.

 

Лицензираните организации за оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в момента са около 18 на брой. Между тях има конкуренция и реално действащ пазар. С въвеждане на минимални цени пазарът ще се разбие, което ще повиши цените на тежките електроуреди и електрониката.